VirtualDub (przeróbki)


(Sevrild) #1

VirtualDub - Ekstrakcja ścieżki dzwiękowej


Ten sposób wykorzystuje się często jako krok wstępny przy konwersji

z DivX na VCD/SVCD i nie tylko:

a) menu File->Open video file (wskazujemy nasz divx)

b) menu Audio->Full processing mode

c) menu Audio->Compression->wybieramy z listy

d) menu File->Save WAV


(Sevrild) #2

Jak przerobić XviD na DivX


-> Open video file - ładujemy film

< Video > -> Compression w okienu < Select video compression >

wybieramy metode kompresji taka do ktorej mamy dostepne kodeki,

np: Divx 6.0 Codec -> OK.

Przechodzimy do zakladki i zaznaczamy opcje :

Full processing mode nastepnie zakladka i zapisujemy plik wybierajac

< Save as AVI > .

Otworzy sie odpowiednie okienko w ktorym bedzie widoczny oryginal i okienko

z materialem po obrobce.


(Sevrild) #3

VirtualDub - Łączenie części filmu w całość


Przed tą operacją należy upewnić się, że poszczególne części filmu są ze sobą

zgodne (mają taką samą rozdzielczość i algorytmy kodowania, w innym wypadku

należy zrobić konwersję do zgodnych formatów a/v oraz rozdzielczości) :

a) menu File->Open video file (wskazujemy pierwszą część filmu)

b) menu Video->Direct Stream Copy

c) menu Audio->Direct Stream Copy

d) menu File->Append AVI segment (powtarzamy tę czynność dla każdej części filmu)

e) menu File->Save as AVI


(Sevrild) #4

VirtualDub - Wycinanie części filmu (wycięta zostaje usunięta)


Ten sposób wykorzystuje się do usuwania nieciekawych filmu np.

napisów początkowych i końcowych lub cenzurowania filmu

a) menu File->Open video file (wybieramy film)

b) menu Video->Direct stream copy

c) menu Audio->Direct stream copy

d) Znajdujemy początek fragmentu do wycięcia.

Można to zrobić wskazując określone miejsce suwakiem lub wybierając z menu

Edit->Go to i wpisując numer klatki lub czas.

Jeżeli to początek to z menu Edit wybieramy Beginning

e) menu Go ->Next keyframe

f) menu Edit->Set selection start

g) Znajdujemy koniec fragmentu w ten sam sposób co początek.

Jeżeli jest to koniec to z menu Go wybieramy End.

h) menu Go->Next keyframe

i) menu Edit->Set selection end

j) menu Edit->Delete selection

k) menu File->Save as AVI


(Sevrild) #5

VirtualDub - Podział filmu na 2 części


Ten sposób wykorzystuje się do podziału dużego pliku, który nie wejdzie na

pojedynczy CD

a) menu File->Open video file (wybieramy film)

b) menu Video->Direct stream copy

c) menu Audio->Direct stream copy

d) menu Go->Beginning

e) menu Edit->Set selection start

f) Znajdujemy połowę filmu (suwakiem lub przez menu Edit->Go to)

g) menu Go->Next keyframe

h) menu Edit->Set selection end

i) menu File->Save as AVI (zapisujemy pierwszą połowę)

j) menu Edit->Set selection start

k) menu Go->End

l) menu Edit->Set selection end

m) menu File->Save as AVI (zapisujemy drugą połowę)


(Sevrild) #6

VirtualDub - Kodowanie i filtry


a) menu File->Open video file (wybieramy film)

b) menu Video->Full processing mode

c) do wyboru :

  • jeżeli chcemy pozostawić dźwięk to : menu Audio->Direct stream copy

  • jeżeli zmieniamy format : menu Audio->Full processing mode

(wybieranie rodzaju kompresji menu Audio->Compression potem z listy po lewej

kodek audio a po prawej bitrate)

d) menu Video->Compression (wybieramy kodek z listy i wciskamy Configure

teraz należy określić parametry przede wszystkim bitrate video)

e) menu Video->Filters

Na tym etapie możemy dodać różne filtry przetwarzania obrazu wideo

np. zmiana rozdzielczości, rotacja obrazu, efekt płaskorzeźby, napisy i wiele

innych.

Dodanie filtru : naciskamy przycisk Add i z listy wybieramy określony filtr

(np. resize potem wciskamy OK i określamy rozdzielczość oraz algorytm

interpolacji najlepiej blinear (dobry i szybki) lub inny byle nie Nearest

neighbor (punkty sąsiednie, najgorsza jakość))

Na tym etapie możemy również wyciąć czarne pasy : naciskamy przycisk Cropping

i określamy offset dla dolnych i górnych x,y (będzie widoczna ramka wiec nie ma

zmartwienia w kombinowaniu)

f) menu File->Save as AVI (i rozpoczyna się kodowanie)


(Sevrild) #7

VirtualDub - Zmiana frame rate (liczba ramek/s)


a) menu File->Open video file (wybieramy film)

b) menu Video->Direct stream copy

c) menu Audio->Direct stream copy

d) menu Video->Frame rate

Wybieramy z sekcji Source rate adjustment opcję change to ...

frames per second i określamy liczbę klatek na sek. np. 25

e) menu File->Save as AVI


(Sevrild) #8

VirtualDub - Odbudowa uszkodzonych indeksów


a) menu File->Open video file (wybieramy film i czekamy aż VD odbuduje indeksy)

b) menu Video->Direct stream copy

c) menu Audio->Direct stream copy

d) menu File->Save as AVI


(Sevrild) #9

Zmiana rozdzielczości (.avi, .mpg)

Czynność ta stosowana jest z reguły do naprawy pliku video,

który ma złe proporcje obrazu (ściśnięty / rozciągnięty)!

1. Uruchom VirtualDub

2. Kliknij zakładkę File >>> Open video file i otw?rz plik *.avi.

3. W zakładce Video zaznacz Full processing mode.

4. W zakładce Audio zaznacz opcję Direct Stream Copy.

5. Kliknij Video >>> Filters >>> Add....

6. Virtual Dub zawiera filtry, kt?re są wykorzystywane do obr?bki plik?w video!

Do zmiany rozdzielczości jest wykorzystywany filtr o nazwie resize.

Odnajdź ten filtr na liście i kliknij OK. Otworzy się następujące okno:

7. W pola New width (szerokość) i New height (wysokość) wpisz żądane parametry

rozdzielczości.

8. Wybierz Bilinear jeżeli dotychczasowa rozdzielczość ma zostać zmniejszona

lub Bicubic przy zwiększaniu rozdzielczości.

TIPP: Klikając na Show preview mozesz sprawdzić jakość "nowego" obrazu

czyli sprawdzić czy nie przesadziłeś ze zwiększeniem/zmniejszeniem

rozdzielczości.

9. Zatwierdź zmiany!

10. Przejdź do zakładki Video >>> Compression i wybierz kodek z jakim ma zostać

zakodowany Twój plik.

Jeżeli ominiesz ten krok plik wynikowy będzie kilkakrotnie większy od pliku

wyjściowego! !!

11. Kliknij File Save AVI.


(aju) #10

hehe nie widze linków do programu więc je podam:

:arrow: VirtualDub

:arrow: VirtualDubMod

I do tego opisik dla tych co chcą poznać wszystko co drzemie w pasku poleceń programu:

:arrow: VirtualDub Tutorial


(Asterisk) #11

Tak się składa, że to Ty powinieneś podać tego linka.

Wtedy porada byłaby kompletna

Twoja Uwaga jest, delikatnie mówiąc, nie na miejscu.

Przyganiał kocioł garnkowi :stuck_out_tongue:

Jako OT - skasowano