VirtualDub (przeróbki)

VirtualDub - Ekstrakcja ścieżki dzwiękowej


Ten sposób wykorzystuje się często jako krok wstępny przy konwersji

z DivX na VCD/SVCD i nie tylko:

a) menu File->Open video file (wskazujemy nasz divx)

b) menu Audio->Full processing mode

c) menu Audio->Compression->wybieramy z listy

d) menu File->Save WAV

Jak przerobić XviD na DivX


-> Open video file - ładujemy film

< Video > -> Compression w okienu < Select video compression >

wybieramy metode kompresji taka do ktorej mamy dostepne kodeki,

np: Divx 6.0 Codec -> OK.

Przechodzimy do zakladki i zaznaczamy opcje :

Full processing mode nastepnie zakladka i zapisujemy plik wybierajac

< Save as AVI > .

Otworzy sie odpowiednie okienko w ktorym bedzie widoczny oryginal i okienko

z materialem po obrobce.

VirtualDub - Łączenie części filmu w całość


Przed tą operacją należy upewnić się, że poszczególne części filmu są ze sobą

zgodne (mają taką samą rozdzielczość i algorytmy kodowania, w innym wypadku

należy zrobić konwersję do zgodnych formatów a/v oraz rozdzielczości) :

a) menu File->Open video file (wskazujemy pierwszą część filmu)

b) menu Video->Direct Stream Copy

c) menu Audio->Direct Stream Copy

d) menu File->Append AVI segment (powtarzamy tę czynność dla każdej części filmu)

e) menu File->Save as AVI

VirtualDub - Wycinanie części filmu (wycięta zostaje usunięta)


Ten sposób wykorzystuje się do usuwania nieciekawych filmu np.

napisów początkowych i końcowych lub cenzurowania filmu

a) menu File->Open video file (wybieramy film)

b) menu Video->Direct stream copy

c) menu Audio->Direct stream copy

d) Znajdujemy początek fragmentu do wycięcia.

Można to zrobić wskazując określone miejsce suwakiem lub wybierając z menu

Edit->Go to i wpisując numer klatki lub czas.

Jeżeli to początek to z menu Edit wybieramy Beginning

e) menu Go ->Next keyframe

f) menu Edit->Set selection start

g) Znajdujemy koniec fragmentu w ten sam sposób co początek.

Jeżeli jest to koniec to z menu Go wybieramy End.

h) menu Go->Next keyframe

i) menu Edit->Set selection end

j) menu Edit->Delete selection

k) menu File->Save as AVI

VirtualDub - Podział filmu na 2 części


Ten sposób wykorzystuje się do podziału dużego pliku, który nie wejdzie na

pojedynczy CD

a) menu File->Open video file (wybieramy film)

b) menu Video->Direct stream copy

c) menu Audio->Direct stream copy

d) menu Go->Beginning

e) menu Edit->Set selection start

f) Znajdujemy połowę filmu (suwakiem lub przez menu Edit->Go to)

g) menu Go->Next keyframe

h) menu Edit->Set selection end

i) menu File->Save as AVI (zapisujemy pierwszą połowę)

j) menu Edit->Set selection start

k) menu Go->End

l) menu Edit->Set selection end

m) menu File->Save as AVI (zapisujemy drugą połowę)

VirtualDub - Kodowanie i filtry


a) menu File->Open video file (wybieramy film)

b) menu Video->Full processing mode

c) do wyboru :

  • jeżeli chcemy pozostawić dźwięk to : menu Audio->Direct stream copy

  • jeżeli zmieniamy format : menu Audio->Full processing mode

(wybieranie rodzaju kompresji menu Audio->Compression potem z listy po lewej

kodek audio a po prawej bitrate)

d) menu Video->Compression (wybieramy kodek z listy i wciskamy Configure

teraz należy określić parametry przede wszystkim bitrate video)

e) menu Video->Filters

Na tym etapie możemy dodać różne filtry przetwarzania obrazu wideo

np. zmiana rozdzielczości, rotacja obrazu, efekt płaskorzeźby, napisy i wiele

innych.

Dodanie filtru : naciskamy przycisk Add i z listy wybieramy określony filtr

(np. resize potem wciskamy OK i określamy rozdzielczość oraz algorytm

interpolacji najlepiej blinear (dobry i szybki) lub inny byle nie Nearest

neighbor (punkty sąsiednie, najgorsza jakość))

Na tym etapie możemy również wyciąć czarne pasy : naciskamy przycisk Cropping

i określamy offset dla dolnych i górnych x,y (będzie widoczna ramka wiec nie ma

zmartwienia w kombinowaniu)

f) menu File->Save as AVI (i rozpoczyna się kodowanie)

VirtualDub - Zmiana frame rate (liczba ramek/s)


a) menu File->Open video file (wybieramy film)

b) menu Video->Direct stream copy

c) menu Audio->Direct stream copy

d) menu Video->Frame rate

Wybieramy z sekcji Source rate adjustment opcję change to …

frames per second i określamy liczbę klatek na sek. np. 25

e) menu File->Save as AVI

VirtualDub - Odbudowa uszkodzonych indeksów


a) menu File->Open video file (wybieramy film i czekamy aż VD odbuduje indeksy)

b) menu Video->Direct stream copy

c) menu Audio->Direct stream copy

d) menu File->Save as AVI

Zmiana rozdzielczości (.avi, .mpg)

Czynność ta stosowana jest z reguły do naprawy pliku video,

który ma złe proporcje obrazu (ściśnięty / rozciągnięty)!

1. Uruchom VirtualDub

2. Kliknij zakładkę File >>> Open video file i otw?rz plik *.avi.

3. W zakładce Video zaznacz Full processing mode.

4. W zakładce Audio zaznacz opcję Direct Stream Copy.

5. Kliknij Video >>> Filters >>> Add…

6. Virtual Dub zawiera filtry, kt?re są wykorzystywane do obr?bki plik?w video!

Do zmiany rozdzielczości jest wykorzystywany filtr o nazwie resize.

Odnajdź ten filtr na liście i kliknij OK. Otworzy się następujące okno:

7. W pola New width (szerokość) i New height (wysokość) wpisz żądane parametry

rozdzielczości.

8. Wybierz Bilinear jeżeli dotychczasowa rozdzielczość ma zostać zmniejszona

lub Bicubic przy zwiększaniu rozdzielczości.

TIPP: Klikając na Show preview mozesz sprawdzić jakość “nowego” obrazu

czyli sprawdzić czy nie przesadziłeś ze zwiększeniem/zmniejszeniem

rozdzielczości.

9. Zatwierdź zmiany!

10. Przejdź do zakładki Video >>> Compression i wybierz kodek z jakim ma zostać

zakodowany Twój plik.

Jeżeli ominiesz ten krok plik wynikowy będzie kilkakrotnie większy od pliku

wyjściowego! !!

11. Kliknij File Save AVI.

hehe nie widze linków do programu więc je podam:

:arrow: VirtualDub

:arrow: VirtualDubMod

I do tego opisik dla tych co chcą poznać wszystko co drzemie w pasku poleceń programu:

:arrow: VirtualDub Tutorial

Tak się składa, że to Ty powinieneś podać tego linka.

Wtedy porada byłaby kompletna

Twoja Uwaga jest, delikatnie mówiąc, nie na miejscu.

Przyganiał kocioł garnkowi :stuck_out_tongue:

Jako OT - skasowano