Virus alert


(Basiapalka) #1

Witam,

Mam problem, nie widzę dysku,menadżer plików zablokowany,nie mogę nic ściągnąć z internetu-co mam zrobić?


(Sebastianchrzan) #2

podaj loga tym http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... This+2.0.2

i tym http://www.programosy.pl/program,combofix.html

i wklej je na wklej.org i podaj link do nich!


(Basiapalka) #3

ma tylko 1 loga ,nie mogę uruchomić cambofikxa ani wejść na wklej.org-przeglądarka szaleje-otwiera inne,dowolne strony, co teraz?


(JNJN) #4

Proszę zmienić temat postu na konkretny, opcja edytuj i popraw.JNJN


(Sebastianchrzan) #5

no to lipa!wklej loga tu na forum!


(Basiapalka) #6

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:56:48, on 2008-08-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)


(Basiapalka) #7

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ArcaBit\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

C:\PROGRA~1\ArcaBit\ARCAUP~1\update.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\nirsdebu\vgnerqrk.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\WINNT\system32\rundll32.exe

C:\WINNT\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\FileMonSV.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

C:\WINNT\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\NetMonSV.exe

C:\Program Files\XPC Tools\Driver Updater Pro\DriverUpdaterPro.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Secure Solutions\Antispyware 2008 XP\as2008xp.exe

C:\Program Files\ArcaBit\Common\TaskScheduler.exe

C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe

C:\Program Files\stickies\stickies.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Ultimate Cleaner\UltimateCleaner.exe

D:\Stary Dysk\basia\HijackThis.exe


(Basiapalka) #8

nie mogę tego wysłać........... :frowning:


(Basiapalka) #9

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wm ... Ojg5&lid=2

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: (no name) - {ABA69CF4-20FB-42CE-BB6D-B6171D64B8EC} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM..\Run: [LanzarL2007] "C:\DOCUME~1\Basia\USTAWI~1\Temp{C14F825F-65BF-45F2-8E3B-FD403E2513C1}{D1DA2BA7-2592-4036-9BB2-DCCABDE8DC1A}....\L2007tmp\Setup.exe" /SETUP:"/l0x0015"

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AvMenu] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AVMenu.exe

O4 - HKLM..\Run: [ArcaCheck] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [ABRegmon] C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\ABregmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU..\Run: [DriverUpdaterPro] C:\Program Files\XPC Tools\Driver Updater Pro\DriverUpdaterPro.exe -t

O4 - HKCU..\Run: [s9201] "C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Secure Solutions\Antispyware 2008 XP\as2008xp.exe" /autorun

O4 - HKCU..\Run: [ultimate Cleaner] "C:\Program Files\Ultimate Cleaner\UltimateCleaner.exe" hide

O4 - Startup: Stickies.lnk = C:\Program Files\stickies\stickies.exe

O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Konwertuj do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj miejsce docelowe łącza do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj wybrane łącza do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Konwertuj zaznaczenie do istniejącego pliku PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: ArcaVir >> - {40525A66-DB98-480D-BCF9-7AF88C1AF438} - C:\Program Files\ArcaBit\WebExtensions\ie\ArcaIEExt.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ArcaVir >> - {40525A66-DB98-480D-BCF9-7AF88C1AF438} - C:\Program Files\ArcaBit\WebExtensions\ie\ArcaIEExt.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL


(Spandau) #10

Usuń te wpisy w HJT

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

To niestety nie jest cały log więc tak ręcznie usuń (przynajmniej spróbuj)

ten katalog C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Secure Solutions

Wyłącz antywirusa i zapisz pod nazwą Combo-Fix.exe i spróbuj uruchomić