Vista i gadu gadu?


(Simpsi) #1

Problem jest taki nie moge zainstalowac power gg to raz

a po drugie za ka\zdym razem jak wlaczam gadu to wyskakuje mi taki komunikat

Niezidentyfikowany program chce uzyskac odstep do komputera update.tmp

i tu mozna klikan zezwalaj albo anuluj, za kazdym razem klikam zezwalaj ale znowu jak wlacze gadu to znowu wyskakuje mi ten komunikta i to jest uciazliwe.

prosze o pomoc


(Cosik Ktosik) #2

To może być wirus. Daj logi z programów HijackThis oraz Combofix: viewtopic.php?f=16&t=36654


(Simpsi) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:15:47, on 2008-09-18

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1905 SP1)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\CEC_MAIN.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Users\Bozenka\AppData\Local\Temp\Temp2_hijackthis.zip\HijackThis.exe

C:\Windows\System32\mspaint.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.co.uk

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.co.uk

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Camera Assistant Software] "C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" /start

O4 - HKLM..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

O4 - HKCU..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: eBay.co.uk - Buy It Sell It Love It - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://rover.ebay.com/rover/1/710-44557-9400-3/4 (file missing)

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/red ... &site=home (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\Windows\SYSTEM32\igfxdev.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 (ehstart) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - c:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - c:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe


(Simpsi) #4

hej a tam jest taka opcja w hojack jak fix selected moze zaznacze :)??\a

acha no i takie jakis negatywne 2 komunikaty mi wyskoczyly w trakcie uzywania hijack ale nie moge wm wkleic bo mam komunikat ze skonczyo sei miejsce na zalczniki


(XMan) #5

Przeczytaj jakie możesz mieć trojanki instalując wtyczki do GG :

viewtopic.php?f=3&t=246081

Te trojany wykrył również kiedyś a-squared Free :

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... e+3.5.0.25

Jeżeli będziesz mieć w dalszym ciągu problemy z GG to możesz sprawdzić inny komunikator, taki w którym również jest GG np. Tlena :

viewtopic.php?f=2&t=268636

viewtopic.php?f=2&t=272526

Uaktualnij Jawę i Flash Playera - masz przestarzałe.

Edit : widzę że masz Tlena, to dlaczego dodatkowo masz również GG i jeszcze instalujesz wtyczki ??

Nie rozumiem dlaczego instalujesz i do jakiego komunikatora Power GG ?

Power GG nie jest do Tlena...

Do Tlena tu są wszystkie wtyczki : http://ekipa.tlen.pl/index.php/ida/14/?idp=6&p=1

Część z nich już jest niepotrzebna, część nie działa z nowymi wersjami a część nie działa na Viście.


(suchmen) #6

to nie wirus lol-ale z was spece...


(XMan) #7

No to ,,specu" napisz co to jest ?

Jak nie wiesz to nic nie pisz.


(XMan) #8

Mam Avasta przeszło trzy lata i nie mam wirusów.

A jednak możliwe. :smiley:

Co do reszty to się zgadzam.


(huber2t) #9

Log wygląda na czysty


(Simpsi) #10

nadal wyskakuje mi ten glupi komunikat przy kazdym wlaczeniu gadu , zezwalaj al bo anuluj co mam zrobic zeby tego ine bylo?


(XMan) #11

Masz Tlena i dodatkowo GG ??

Odpowiadaj na pytania, stosuj się do porad i czytaj podane tematy. :frowning:


(Simpsi) #12

no mam tlena i dodatkowo gadu, tak mam, tak


(Misiek The Best) #13

update.tmp jest standardowym plikiem gadu-gadu. Pamiętam głośno kiedyś było o tym, że zajmował 100% pamięci procesora non-stop.

Ten komunikat to po prostu UAC, który dba o twoje bezpieczeństwo. Niestety albo go nie ominiesz, albo możesz wyłączyć całego UAC'a czego nie polecam. Jedno kliknięcie więcej człowieka nie zbawia. Jak go wyłączyć znajdziesz na pewno na tym forum, bo kiedyś szukałem tego by go włączyć, bo jakiś programik do "diety-cud" systemu mi wyłączył.


(Cosik Ktosik) #14

Aby wyłączyć UAC:

W Menu Start->Uruchom, wpisz msconfig

W zakładce Narzędzia, odszukaj "Wyłącz kontrolę konta użytkownika". Kliknij Uruchom i zapisz zmiany.


(XMan) #15

Dlaczego masz dwa komunikatory ??

Przecież Gadu-Gadu jest w Tlenie.

Sama sobie stwarzasz problemy, niepotrzebnie obciążasz komputer oraz internet.

Dodatkowo większe ryzyko infekcją wirusów.

W tematach o Tlenie podałem dodatkowe wtyczki, emoty, ikony, i również jak odbierać Gadu-Radio za pomocą Tlena.

Wystarczy przeczytać i masz Tlena b. podobnego do GG a ponadto dużo lepszego.

Wywal/odinstaluj to GG , przeczyść komputer np. CCleanerem i Eusing Free Registry Cleanerem :

viewtopic.php?f=16&t=254087

Przyznam się : miałem podobnie dawno temu instalując te dwa komunikatory.

Sprawdzałem, testowałem jeszcze na dużo innych i często mając dwa g.... g.... były te same problemy.

Musisz się zdecydować albo komunikator z gg albo samo gg.

Innych możesz mieć nawet 10. :slight_smile:

A swoją drogą - dużo mniej problemów z gg w Tlenie niż z gg w GG.


(Simpsi) #16

hmmm no niby w sumie masz racje, ale ja juz sie przyzwyczailem do mojego gadu i do mojego tlena, nie wyobrazam sobie zycia bez nich, wiem ze mozna je polaczyc w jedno ale ja juz tak mam wole je miec osobno, no i za pomoca power gg mozna sklonowac gadu a ja mam 2 profile


(Simpsi) #17

\

czy jest jakas szansa zeby tego nie wylaczac i zeby zlikwidowac ten komunikat ??

jak nie to trudno hmm :frowning:


(XMan) #18

Trudno jesteś kobietą i nic na to nie poradzimy. :frowning:

Kobiety zawsze są więcej uparte od mężczyzn i w razie czego to nawet zawołają diabła a póżniej go przechytszą. :smiley:

Ale jako mężczyzna powiem Ci że możesz wszystko połączyć i będzie dużo lepiej. :wink:

Końcowy efekt - dużo ładniejsze i zdrowsze dzieci neo... :smiley:

Edit : z logów nie widzę GG / chyba żle zainstalowałaś /, widzę tylko Tlena, b. starą Jawę a ponadto wyszedł przedwczoraj nowy Flash Player - to ma również znaczenie odnośnie GG.

Przeczytaj komentarze :

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=19 ... #komentarz