Vista i Lan


(August255) #1

Witam mam problem z modemem D-link DSL-300T podłączam wszystko jak należy pokazuje mi że jest internet ale niegdzie nie moge weść (www) połączyć sie z gg próbowałem już wszyskiego i nic na windowsie XP działa bez problemu

Konfiguracja IP systemu Windows 


Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : August-PC 

Sufiks podstawowej domeny DNS . . : 

Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy 

Routing IP włączony . . . . . . . : Nie 

Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie 


Karta Ethernet Połączenie lokalne: 


Sufiks DNS konkretnego połączenia : 

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta sieciowa Realtek RTL8169/8110 Famil 

y PCI Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0) 

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-19-DB-4A-67-9B 

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak 

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak 

Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 83.7.48.166(Preferowane) 

Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.255 

Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 27 maja 2007 16:30:23 

Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 27 maja 2007 16:31:23 

Brama domyślna. . . . . . . . . . : 83.7.48.166 

Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 

Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 194.204.152.34 

NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony 


Karta tunelowa Połączenie lokalne*: 


Sufiks DNS konkretnego połączenia : 

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft 6to4 

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie 

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak 

Tymczasowy adres IPv6 . . . . . . : 2002:5307:30a6::5307:30a6(Preferowane) 

Brama domyślna. . . . . . . . . . : 

Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 194.204.152.34 

NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony 


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 2: 


Sufiks DNS konkretnego połączenia : 

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2 

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie 

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak 

Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::200:5efe:83.7.48.166%11(Preferowane 

) 

Brama domyślna. . . . . . . . . . : 

Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 194.204.152.34 

NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony