Vista i problem z ramem


(system) #1

Problem polega na zjadaniu dużej ilości ramu (jest 1GB i zawsze zjada po 80 %) strasznie zamula to kompa. Log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:52:41, on 2007-09-02

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files (x86)\AdVantage\AdVantage.exe

C:\Program Files (x86)\Compal\Wow Video&Audio\WVAMain.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files (x86)\Compal\Smart Tracing\SmLaunch.exe

C:\Program Files (x86)\Compal\Wireless Select Switch\WLSS.exe

C:\Program Files (x86)\G DATA AntiVirus\AVKTray\AVKTray.exe

C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files (x86)\Opera\Opera.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Alcohol Toolbar Helper - {8126A4A5-BFD3-46FE-BBDF-BFB5CF78E489} - C:\Program Files (x86)\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Alcohol Toolbar - {ED4BD629-C1B6-4399-8A34-02CCAA921DC9} - C:\Program Files (x86)\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Wow Video&Audio] C:\Program Files (x86)\Compal\Wow Video&Audio\WVAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [SmtLauncher] C:\Program Files (x86)\Compal\Smart Tracing\SmLaunch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WLSS] "C:\Program Files (x86)\Compal\Wireless Select Switch\WLSS.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Smart Watch Dog] -C:\Program Files (x86)\Compal Electronics, INC\Smart Watchdog\SmartWD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVKTray] "C:\Program Files (x86)\G DATA AntiVirus\AVKTray\AVKTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~2\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [AdVantage] "C:\Program Files (x86)\AdVantage\AdVantage.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [PcSync] C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [PcSync] C:\Program Files (x86)\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.5.0_10\bin\npjpi150_10.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AvkLink32 - G DATA Software AG - C:\Program Files (x86)\G DATA AntiVirus\AVK\AvkLnk32.exe

O23 - Service: AVKProxy - G DATA Software AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - G DATA Software AG - C:\Program Files (x86)\G DATA AntiVirus\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - G DATA Software AG - C:\Program Files (x86)\G DATA AntiVirus\AVK\AVKWCtlX64.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Smart Watchdog Service (Smart Watchdog) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Compal Electronics, INC\Smart Watchdog\SWDsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


--

End of file - 8989 bytes

(Dodoni0) #2

daj jeszcze z Combo Fix , log ok


(M Pk) #3

Vista optymalnie potrzebuje 2gb .A prawda jest taka ze ile dasz tyle pożre :mrgreen:

Złączono Posta : 02.09.2007 (Nie) 20:22

Na swoich stronach Microsoft pisze, że do uruchomienia Visty wystarczy 512 megabajtów pamięci RAM.

Zdaniem Shorta taka pojemność pamięci operacyjnej spowoduje, że wydajność nowego systemu operacyjnego z Redmond będzie niższa, niż wydajność XP. Uważa on, że do wygodnej pracy Vista potrzebuje 4 GB. Short uważa również, że optymalną ilością pamięci operacyjnej w przypadku XP są 2 gigabajty.


(qrczak13) #4

Chyba masz vistę 64-bitową? To raczej nic z tego loga. Combo nie pójdzie.