Vista - "nie można zainicjować wyszukiwania"

Przy próbie wpisania czegokolwiek w okienko służące do wyszukiwania, pojawia się komunikat: “Nie można zainicjować wyszukiwania”.

Da się to jakoś naprawić? Z góry dziękuję za pomoc :slight_smile:

Nie wiem jak to będzie w polskiej wersji systemu, ale w angielskiej: Start, Control Panel, System And Maintenance, Indexing Options, przycisk Advanced, pojawi się okienko a w nim kliknij Rebuild. Do tego: Windows + U, w okienko Run, które się otworzy wpisz services.msc, odnajdź usługę Windows Search, prawy klik Proporties (Właściwości), Start (Uruchom) i przestaw Startup type (Tryb uruchamiania) na Automatic (delayed start) (autouruchamianie (opóźnione uruchamianie).

Wszystko zrobione, ale komunikat wciąż ten sam :frowning: W services usługa Windows Search była włączona, zmieniłem tylko na opóźnione uruchamianie. To z indeksami też wykonane.