Vista + pasek narzędzi moj komputer jak dodać?


(Lukaszm Zdw) #1

hej czy w viście do paska zadań jest jakiś sposób na dodanie Mojego komputera nie chodzi mi tu o to żebym miał w ikone w szybkim uruchamianiu tylko chodzi o pasek narzędzi mój komputer (cała jego zawartość) w xp była taka możliwość i jestem bardzo do tego przyzwyczajony


(Jaroslaw Nijakowski) #2

Oczywiście że się da :slight_smile:

PPM na pasku zadań/Paski narzędzi/Nowy pasek narzędzi/Na lewej liści wybierasz pulpit/na prawej liście wybierasz Komputer

:wink: