Vista SP1 [Error: 0x8007000D]


(Support) #1

Przy instalowaniu SP1 dla Visty pojawia się kominikat:

An internal error occurred while installing the service pack.

Error code: 0x8007000D

Jest też odesłanie na stronę http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101139 ale żadne z zaprezentowanych tam poleceń nie rozwiązuje problemu... Czy kotś spotkał się z tym błędem?


(Longhorn2009) #2

To dlatego, że SP1 dla Visty jest w wersji BETA.