Vista sp2 wolny internet


(Raidb) #1

Od kiedy zaktualizowalem viste do sp2 internet strasznie wolno chodzi. jaki moze byc problem?


(Piotrkijak) #2

Nie wydaje mi się, żeby tutaj była wina. Sprawdź sobie system na obecność wirusów, jak nic nie znajdzie skontaktuj się ze swoim ISP.