Vista sp2 wolny internet

Od kiedy zaktualizowalem viste do sp2 internet strasznie wolno chodzi. jaki moze byc problem?

Nie wydaje mi się, żeby tutaj była wina. Sprawdź sobie system na obecność wirusów, jak nic nie znajdzie skontaktuj się ze swoim ISP.