Vista. Zamykanie się programów. Błąd:StackHash_***


(Supinski Aleksander) #1

W Viście występuje błąd i programy samoczynnie się zamykają.

Jeżeli zamknięcie aplikacji zostało spowodowane przez moduł " StackHash_****". [Gwiazdki zastępują szczegółowy kod.]

oznacza to, że występuje błąd zabezpieczeń DEP.

Aby naprawić błąd należy:

  1. Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz Polecenia (klikamy na niego prawym i wybieramy "Uruchom jako administrator".

  2. W wierszu wpisujemy następujące polecenie:

    bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff

  3. Po wprowadzeniu komendy powinien ukazać się komunikat "Operacja zakończona pomyślnie".

  4. Aby zmiany zostały wprowadzone należy ponownie uruchomić komputer.

Wykonując to wyłączyliśmy zabezpieczenie DEP.

PascalHP.