[Visual 2010 - MFC - C++] - Tworzenie obiektu klasy


(Krzychu224) #1

Piszę program w którym mam klasę 'Pomieszczenie' po której dziedziczą inne klasy. Klasa 'Pomieszczenie' zawiera funkcje 'daj_glos()' Klasy pochodne mają zwracać poprzez tą funkcję odpowiedni komunikat do pola Edit Box. Wybór klasy ma odbywać się poprzez kliknięcie odpowiedniego radio buttona. Moje pytania:

Czy obiekty klas tworzyć przy kliknięciu na radio button i ustawić wskaźnik na dany obiekt czy obiekty utworzyć osobno i radio buttony wykorzystać tylko do ustawiania wskaźnika?

Jak wysłać tekst z funkcji obiektu (funkcja zwraca tekst) do pola Edit Box (z użyciem wskaźników)?

-- Dodane 04.06.2011 (So) 17:06 --

Temat do zamknięcia :wink: