Visual Basic 2008 Express Edition - autosave w richtextbox


(Lukasznaw) #1

Jak zrobić autosave tekstu w Visual Basic 2008 Express Edition? Użyłem richtextbox i po zamknięciu programu tekst w richtextboxie nie zapisuje się automatycznie.


(Fiołek) #2

Przy zamykaniu formy(zdarzenie Close) zapisujesz to co znajduje się w RTB.


(Lukasznaw) #3

Niestety, jestem początkujący i nic nie zrozumiałem, co Fiołek napisał :frowning: . Może mi ktoś napisać instrukcje prostsze do zrozumienia?


(Fiołek) #4

Jeśli się kliknie na "X" okienka, to aplikacja przekazuje zdarzenie zamykające które nosi nazwę FormClosed. Dodając do listy eventów formy(tej, na której znajduje się RTB) event w którym pobierzemy tekst z RTB i zapiszemy go gdzieś. http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... losed.aspx

Sry, w poprzednim poście pomyliły mi się nazwy.


(Lukasznaw) #5

Zrobiłem coś takiego:

Public Class Form1


  Private Sub Form1_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As FormClosedEventArgs) _

     Handles Form1.FormClosed


    Dim messageBoxVB As New System.Text.StringBuilder()

    messageBoxVB.AppendFormat("{0} = {1}", "CloseReason", e.CloseReason)

    messageBoxVB.AppendLine()

    MessageBox.Show(messageBoxVB.ToString(), "FormClosed Event")


  End Sub

  Private Sub RichTextBox6_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RichTextBox6.TextChanged


  End Sub


  Private Sub RichTextBox5_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RichTextBox5.TextChanged


  End Sub


End Class

Nie działa, wyświetla błąd. Co źle zrobiłem?


(Fiołek) #6

Dodałeś do klasy nie do formy(okna) na którym wyświetlasz RTB.