Visual Basic 2010 - Problem z TabControl


(jakub888) #1

Witam!

Mam problem z zaprogramowaniem prostego edytora tekstu.

Otóż mój problem polega na tym że nie wiem jak zrobić aby po dodaniu karty w TabControl (Dzięki Kliknięciu na Przycisk) ta nowa karta zawierała ten same elementy jakie są w poprzedniej karcie.

A jak by dało rade zrobić aby wszystkie dodawane karty zawierały ten sam zdefiniowany element był bym bardzo wdzięczny za poweidzenie mi jak to zrobić ?:slight_smile:

Za odpowiedź z gór dziękuję


(nnick) #2

Możesz stworzyć kontrolkę dziedziczącą po TabPage (zakładam że używasz WinForms) i zawierającą wszystkie elementy które Ci są potrzebne, ot co.


(jakub888) #3

Dobra uporałem się z tym :smiley:

Zrobiłem to tak :

Dim t As New TabPage

    Dim newtab As New RichTextBox

    newtab.Show()

    newtab.Dock = DockStyle.Fill

    newtab.Text = ""

    t.Controls.Add(newtab)

    TabControl1.TabPages.Add(t)

Teraz nie wiem jak zrobić aby zapisać treść z aktywnej karty na dysku twardym przez tą moją aplikacje może jakieś propozycje ?


(Fiołek) #4

TabControl.SelectedTab, TabPage.Controls[0], RichTextBox.Text, File.WriteAllText - złożyć do kupy(trudne nie będzie…) i podpiąć pod jakieś zdarzenie(np. Button.Click).

Btw. MSDN+Google/Bing nie gryzie…


(jakub888) #5

Mój kod wygląda tak :

Public Class Form1

  Dim i As Integer = 1

  Private Sub ZapiszToolStripMenuItem_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ZapiszToolStripMenuItem.Click

    Dim Save As New SaveFileDialog

    Save.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|ALL FILES (*.*)|*.*"

    Save.Title = "Zapisz Plik"

    Save.CheckPathExists = True

    Save.ShowDialog(Me)

    Dim newstab As RichTextBox

    Try

      My.Computer.FileSystem.WriteAllText(Save.FileName, RichTextBox.Text, False)

    Catch ex As Exception

    End Try

  End Sub

  Private Sub OtwórzToolStripMenuItem_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles OtwórzToolStripMenuItem.Click

    Dim Open As New OpenFileDialog

    Open.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|ALL FILES (*.*)|*.*"

    Open.Title = "Otwieranie Pliku"

    Open.CheckPathExists = True

    Open.ShowDialog(Me)

    On Error Resume Next

    Dim RT As New System.IO.StreamReader(Open.FileName)

    On Error Resume Next

    Dim t As New TabPage

    Dim newtab As New RichTextBox

    newtab.Show()

    newtab.Dock = DockStyle.Fill

    newtab.Text = ""

    t.Controls.Add(newtab)

    TabControl1.TabPages.Add(t)

    newtab.Text = RT.ReadToEnd

    t.Text = Open.FileName

  End Sub


  Private Sub ZamknijToolStripMenuItem_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ZamknijToolStripMenuItem.Click


  End Sub


  Private Sub Form1_Activated(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Activated

    Dim t As New TabPage

    Dim newtab As New RichTextBox

    newtab.Show()

    newtab.Dock = DockStyle.Fill

    newtab.Text = ""

    t.Controls.Add(newtab)

    TabControl1.TabPages.Add(t)

  End Sub


  Private Sub NowaKartaToolStripMenuItem_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles NowaKartaToolStripMenuItem.Click

    Dim t As New TabPage

    Dim newtab As New RichTextBox

    newtab.Show()

    newtab.Dock = DockStyle.Fill

    newtab.Text = ""

    t.Controls.Add(newtab)

    TabControl1.TabPages.Add(t)

  End Sub

End Class

Błąd jest w

Try

      My.Computer.FileSystem.WriteAllText(Save.FileName, [u][b]RichTextBox.Text[/b][/u], False)

    Catch ex As Exception

    End Try

I teraz jak zrobić aby pobrało tekst z jednego RichTextBox będącego na aktualnie otwartej karcie


(Fiołek) #6

Text nie jest zmienną statyczną/stałą klasy RichTextBox. Musisz odwołać się do konkretnego obiektu(wybranej karty), co podałem jak zrobić(coś jak: CType(TabControl1. SelectedTab. Controls [0], RichTextBox).Text).


(jakub888) #7

Jakoś nie działa


(Fiołek) #8

Jeśli zrobiłeś copy-paste mojego kodu, to niestety nie będzie działać(nie znam VB i teraz widzę, że tam jest błąd, ale dlatego napisałem “coś jak”, by nie brać go dosłownie). Przejrzyj dokładnie dokumentacje(linki które podesłałem to podstawa, ale więcej by się przydało w sumie, bo wydaje mi się, że Ci podstaw brakuje), a następnie napisz na ich podstawie kod.

Albo masz gotowca: My.Computer.FileSystem.WriteAllText(Save.FileName, CType(Me.TabControl1.SelectedTab.Controls(0), RichTextBox).Text, False)


(jakub888) #9

Dzięki