Visual Basic 9: Dostęp do plików


(adan2013) #1

Jak wyglądają instrukcje otwierające/tworzące, zamykające, usuwające i odczytujące pliki?


(nic ciekawego) #2

http://msdn.microsoft.com/en-us/library … .file.aspx