Visual Basic błąd Division by zero?


(Chamlet) #1

Problem w Visual basicu w exelu.

Error 11

Division by zero

Linijka pogrubiona wyskakuje

Private Sub UserForm_Click()

Dim opr_dostosowane As Integer

Dim liczba_rat As Integer

Dim opr_nominalne As Integer

opr_dostosowane = (opr_nominalne / (12 / okres_kapit))

liczba_rat = okres_kred / okres_rat

Bardzo proszę o szybką pomoc ?


(kostek135) #2

prawdopodobnie okres_kapit dla jakiś danych wynosił 0, dzielenie przez 0 nie jest operacją matematycznie zdefiniowaną dla liczb całkowitych. Drugą możliwością jest, że 12/okres_kapit wyniosło zero na skutek tego, że okres_kapit > 12. Dzielenie w liczbach całkowitych pozostaje liczbą całkowitą i wynosi 0.


(Chamlet) #3
Private Sub CommandButton1_Click()


  Dim kredyt As Single

  kredyt = CommandButton1.Value

  CommandButton1.Caption = kredyt & " PLN"


End Sub


Private Sub Frame1_Click()


End Sub


Private Sub Frame3_Click()


End Sub


Private Sub Label1_Click()


End Sub


Private Sub Label2_Click()


End Sub


Private Sub Label3_Click()


End Sub


Private Sub Label5_Click()


End Sub


Private Sub OptionButton1_Click()


  stale = OptionButton1.Value


End Sub


Private Sub OptionButton2_Click()


  malejace = OptionButton2.Value


End Sub


Private Sub ScrollBar1_Change()


  kredyt = ScrollBar1.Value


  Label3.Caption = kredyt & " PLN"


End Sub


Private Sub ScrollBar2_Change()


  okres_kred = ScrollBar2.Value

  Label1.Caption = "Okres kredytowania: " & okres_kred & " msc."


End Sub


Private Sub ScrollBar3_Change()


  okres_kapit = ScrollBar3.Value

  Label2.Caption = "Kapitalizacja co: " & okres_kapit & " msc."


End Sub


Private Sub ScrollBar4_Change()


  okres_rat = ScrollBar4.Value

  Label4.Caption = "Okres płatnosci raty co: " & okres_rat & " msc."


End Sub


Private Sub ScrollBar5_Change()


  opr_nominalne = ScrollBar5.Value / 100

  Label5.Caption = opr_nominalne & " %"


End Sub


Private Sub UserForm_Click()


  opr_dostosowane = (opr_nominalne / (12 / okres_kapit))

  liczba_rat = okres_kred / okres_rat


  If stale Then


    For n = 1 To 120


      rata1 = (kredyt * ((1 + opr_dostosowane) ^ liczba_rat) * opr_dostosowane) / (((1 + opr_dostosowane) ^ liczba_rat) - 1)


      czesc_kapitalowa1 = kredyt * (opr_dostosowane / (((1 + opr_dostosowane) ^ liczba_rat) - 1)) * ((1 + opr_dostosowane) ^ (okres_kred - 1))


      czesc_odsetkowa1 = rata - czesc_kapitalowa


    Next


  End If


  If malejace Then


    For n = 1 To 120


      rata2 = (kredyt / liczba_rat) * (1 + (liczba_rat - okres_kred + 1) * opr_dostosowane)


      czesc_kapitalowa2 = kredyt / liczba_rat


      czesc_odsetkowa2 = (kredyt / liczba_rat) * ((liczba_rat - okres_kred + 1) * opr_dostosowane)


    Next


  End If


End Sub


Private Sub UserForm_Initialize()


  Label3.Caption = kredyt & " PLN"

  Label5.Caption = opr_nominalne & " %"

End Sub

Witam, mam problem z wynikiem, po naciśnięciu buttonu wynik jest 0 PLN. Może źle wstawiłem wzrór w cześć Private Sub UserForm_Click() ? Zna ktoś się, jestem zielony w tym.