Visual Basic: dane zapisane w pliku wykonywalnym programu


(adan2013) #1

Potzebuje zrobić program który potrzebuje danych które mogą być zmieniane i są zapisane w pliku programu.

Problem polega na tym że nie chce tworzyć na komputerze żadnych plików czy kluczy w rejestrze. Chce żeby te dane

były w pliku .exe

Czy jest to możliwe?