Visual Basic [Dodawanie kolejnych wierszy tekstu]


(Nefarem) #1

Witam otóż nie wiem za bardzo jak zrobić, że mamy przycisk o nazwie "Dodaj" który dodaje jakiś tekst do pola tekstowego i jego ponownie wciśnięcie spowoduje dodanie kolejnego tekstu a nie usunięcie starego i dodanie tego nowego.


(lucas80) #2

Chociażby tak

Private Sub Command1_Click()

Text1.Text = Text1.Text & "nowy tekst np. z innego TextBoxa"

End Sub

(madoch) #3

mały przykład,

Public Class Form1


    Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click


        TextBox1.Text += Now() & " "    End Sub

End Class