Visual Basic: Dodawanie kontrolki z poziomu kodu


(adan2013) #1

Czy da się dodawać kontrolki z poziomu kodu programu czy tylko podczas jego tworzenia?