Visual Basic: Dodawanie zdarzeń do dodanej kontrolki


(adan2013) #1

Chodzi mi o utworzenie zdarzenia do kontrolki którą utworzyłem z poziomu kodu...