Visual basic - empty


(Bartisz) #1

witam

mam taki kod:

Dim tekst As Integer

    tekst = TextBox1.Text

    If tekst = 25 Then

      MsgBox("Dobra!!")


    End If

    If tekst < 25 Then

      MsgBox("Podaj wieksza lb!")

    End If


    If tekst > 25 Then

      MsgBox("Podaj mniejsza lb!")

    End If

chciałbym napisać: gdyby textbox1 było puste, to pojawi się msgbox z informacją aby wpisać dane. Jak to zrobić?

if tekst = EMPTY, 0, czy null - nie działa...

proszę o pomoc


(Marcinch7) #2
Dim tekst As Integer

    tekst = TextBox1.Text

    If tekst = 25 Then

      MsgBox("Dobra!!")


    End If

    If tekst < 25 Then

      MsgBox("Podaj wieksza lb!")

    End If


    If tekst > 25 Then

      MsgBox("Podaj mniejsza lb!")

    End If


    If tekst = "" Then

      MsgBox("Pole jest puste!")

    End If

(Bartisz) #3

w tym kodzie nie ma nic nowego :stuck_out_tongue:


(Fiołek) #4

Sparsować tekst(Integer.Parse).

Sprawdzenie czy textbox jest pusty z logicznego punktu widzenia powinno być na samym początku.


(floyd) #5
Dim tekst As string

tekst = trim(TextBox1.Text)

if tekst="" then

msgbox ("wpisz tekst")

elseif len(tekst)<25 then

msgbox ("za mało znaków")

elseif len(tekst)>25 then

msgbox ("za dużo znakow")

else

msgbox ("dobrze")

endif