Visual Basic: Lekkie zanikanie obrazu w PictureBox


(adan2013) #1

Jak za pomocą kodu wykonać animację zanikania obrazu w kontrolce PictureBox? Chodzi o efekt który można wykonać z formą za pomocą właściwości Opacity...


([alex]) #2

http://www.codeproject.com/Articles/377 ... Adjustment