Visual Basic: Nowa linijka w polu tekstowym


(adan2013) #1

Jak zrobić nową linijkę w polu tekstowym?

Na początku próbowałem Chr(13) + Chr(10) ale to nie działa.


(floyd) #2

Musi działać tylko cecha pola tekstowego - multiline musi być ustawiona na true(w oknie Properties).


(adan2013) #3

Bardzo przepraszam!

Literówka w programie…

Miałem źle wpisane numery w instrukcji Chr

Chr(13) + Chr(10) działa.