Visual Basic: Odczytywanie danych z klawiatury

Jak zrobić żeby program mógł przechwycić dane z klawiatury nawet jeżeli okno programu jest schowane a program działa w tle?

poczytaj:

http://sim0n.wordpress.com/2009/03/28/vbnet-keyboard-hook-class/

http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=2971&lngWId=10

Wielkie dzięki!