Visual Basic: Operacje na katalogach


(adan2013) #1

Szukam następujących instrukcji:

-tworzenie folderów

-usuwanie folderów

-pobieranie nazw wszystkich plików z danego folderu

-uruchamiające okno wyboru ścieżki

-uruchamiające okno wyboru pliku


(madoch) #2

tworzenie folderu - System.IO.Directory.CreateDirectory(YourPath)

usuwanie folderu - System.IO.Directory.Delete(path, True)

pobieranie nazw plików z danego folderu - Directory.GetFiles

okno wyboru ścieżki/pliku - zapoznaj się z : http://www.homeandlearn.co.uk/net/nets4p6.html