Visual Basic: Operacje na zmiennych


(adan2013) #1

Jak wyglądają komendy lub czy takie istnieją, które zamieniają zmienną string na object oraz string na integer?


(Pablo_Wawa) #2

CDec

CInt

CLng

CSng


(adan2013) #3

A jak poprawnie używać tych instrukcji?


(Frankfurterium) #4

Pierwsze linki.