[Visual Basic] POMOCY! Ewidentny problem z kartami oraz ki


(Wielkiwodz) #1

Witam! Tworzę przeglądarkę w Visual Basic 2008 na bazie WebKita. Podczas pisania jej napotkałem problem. Dokładnie chodzi mi o karty. Przy uruchomieniu programu wszystko jest w porządku. Niestety przy dodaniu nowej karty wszystko zaczyna legnąć w gruzach. W nowej karcie nie ma okna przeglądarki tzn. Jakbym nie wstawił WebKita. Mój kod wygląda tak:

Imports WebKit


Public Class Form1


  Private Sub NarzędziaToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles NarzędziaToolStripMenuItem.Click


  End Sub


  Private Sub OToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles OToolStripMenuItem.Click


  End Sub


  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click

    Dim Browser As New WebKitBrowser

    Dim int As Integer = 0

    TabControl1.TabPages.Add("New Page")

    TabControl1.SelectTab(int)

    Browser.Name = "Web Browser"

    Browser.Dock = DockStyle.Fill

    TabControl1.SelectedTab.Controls.Add(Browser)

    int = int + 1

  End Sub


  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

    Dim int As Integer = 0

    Dim browser As New WebKitBrowser

    TabControl1.TabPages.Add("New Page")

    Browser.Name = "Web Browser"

    Browser.Dock = DockStyle.Fill

    TabControl1.SelectedTab.Controls.Add(Browser)

    int = int + 1

  End Sub


  Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click

    Dim int As Integer = 0

    If Not TabControl1.TabPages.Count = 1 Then

      TabControl1.TabPages.RemoveAt(TabControl1.SelectedIndex)

      TabControl1.SelectTab(TabControl1.TabPages.Count - 1)

      int = int - 1

    End If

  End Sub


  Private Sub ComboBox1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles ComboBox1.KeyDown

    If e.KeyValue = Keys.Enter Then

      CType(TabControl1.SelectedTab.Controls.Item(0), WebKit.WebKitBrowser).Navigate(ComboBox1.Text)

    End If

  End Sub


  Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged


  End Sub


  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    CType(TabControl1.SelectedTab.Controls.Item(0), WebKit.WebKitBrowser).GoBack()

  End Sub


  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

    CType(TabControl1.SelectedTab.Controls.Item(0), WebKit.WebKitBrowser).GoForward()

  End Sub


  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click

    CType(TabControl1.SelectedTab.Controls.Item(0), WebKit.WebKitBrowser).Reload()

  End Sub


  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click

    CType(TabControl1.SelectedTab.Controls.Item(0), WebKit.WebKitBrowser).Stop()

  End Sub

End Class

I jeszcze takie małe pytania:

Chcę zrobić do wyżej minionej przeglądarki swój downloader. Taki jak Tutaj . Tylko nie wiem jak to podpiąć do mojej przeglądarki tzn. Aby Adres pliku był automatycznie podawany i nie wiem jak do tego dołączyć szybkość pobierania i czas do skończenia.

Kolejne pytanie to jak zrobić własne ustawienia takie jak strona główna, motywy, czyszczenie historii itp. Motywy robię na podobieństwo tego:

Sory że tak dużo. Ale proszę pomóżcie. Z góry dziękuje.

PS. Ta przeglądarka jest w ramach nauki Visual Basic.