Visual Basic Pomocy!


(Rafal 1983 21) #1

Witam mam problem w napisaniu makra VBA w Excel 2003. Napisałem coś takiego co po kliknięciu buttona wkleja wartość Textbox1 do komorki A1 Textbox2 do kom B1 i textbox3 do kom C1 i automatycznie czysci textboxy w przypadku jeżeli czas wpisywany w textbox3 jest dluzszy niz 01:30. wszystko to działa problem polega na tym ze nie wiem jak ma to wygladac zeby po kazdym kliknieciu buttona kolejne wpisy wklejaly sie odpowiednio w komorki ponizej no i zeby to zapamietywalo aby po kazdym uruchomienu makra wklejalo dalej w kolejne wolne wiersze. Prosze pomozcie! !!

Private Sub CommandButton1_Click()

TextBox3.Value = Format(TextBox3.Value, "00:00")

If TextBox3.Value "01:30" Then

Worksheets("Arkusz1").Range("A1").Value = TextBox1.Value

Worksheets("Arkusz1").Range("B1").Value = TextBox2.Value

Worksheets("Arkusz1").Range("C1").Value = TextBox3.Value

End If

TextBox1.Value = ""

TextBox2.Value = ""

TextBox3.Value = ""

End Sub


(Jharla) #2

Private Sub CommandButton1_Click()

'szukanie kolumną "A" pierwszej wolnej komórki

Do While licznik < 65536

wiersz = wiersz + 1

If Range("A" & wiersz) = "" Then

Exit Do

End If

Loop

'tu twój kod z małą zmianą dotyczacą wpisu do komórek

Worksheets("Arkusz1").Range("A" & wiersz) = TextBox1.Value

Worksheets("Arkusz1").Range("B" & wiersz) = TextBox2.Value

Worksheets("Arkusz1").Range("C" & wiersz) = TextBox3.Value

End Sub