Visual Basic: sprawdzanie czy plik istnieje


(adan2013) #1

Jak ma wyglądać instrukcja If która spradzałaby czy w katalogu aplikacji znajduje się plik o jakiejś nazwie.


(Frankfurterium) #2

http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 54(v=vs.80.aspx


(adan2013) #3

Link nie działa...


(floyd) #4

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/y1036s54(v=vs.80).aspx