Visual Basic: sprawdzanie który obraz jest wyświetlany

Jak za pomocą instrukcji If sprawdzić czy dana kontrolka PictureBox wyświetla podany obraz (z pliku i z resorcues).

np. tak:

Dim obraz1 as Image = My.Resources.obraz1

Dim obraz2 as Image = My.Resources.obraz2


PictureBox1.Image = obraz1

if PictureBox1.Image is obraz2 then

...

else

...

endif

Z obrazami pobranymi z pliku tak samo?