Visual Basic: Sprawdzanie obecności znaku w stringu


(adan2013) #1

Jak sprawdzić czy w danym stringu znajduje się dany znak, litera, cyfra?


(madoch) #2

Zapoznaj się z funkcją IndexOf.

http://www.dotnetperls.com/indexof-vbnet


(adan2013) #3

Dzięki!