Visual Basic: Sprawdzanie obecności znaku w stringu

Jak sprawdzić czy w danym stringu znajduje się dany znak, litera, cyfra?

Zapoznaj się z funkcją IndexOf.

http://www.dotnetperls.com/indexof-vbnet

Dzięki!