Visual Basic: Sprawdzanie rozdzielczości ekranu


(adan2013) #1

Jak pobrać informacje o rozdzielczości ekranu komputera?


(floyd) #2

vb.net

szer = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width

wys = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height

vb6

Szer = Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX

Wys = Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY