Visual Basic: Tworzenie referencji do istniejącej kontrolki

Jak zadeklarować zmienną która będzie referencją do istniejącej kontrolki w formie?