Visual Basic: Tworzenie referencji do istniejącej kontrolki


(adan2013) #1

Jak zadeklarować zmienną która będzie referencją do istniejącej kontrolki w formie?