Visual Basic: Własne typy zmiennych


(adan2013) #1

Jak zadeklarować własny typ zmiennej która może posłużyć do zapisu i odczytu danych w trybie binarnym?

Jak zadeklarować długość każdej zmiennej, żeby nie wykorzystane miejsca były spacjami?


([alex]) #2

Z własnymi typami chodzi o zupełnie coś innego:

http://www.vb6.us/tutorials/user-defined-types-udt-vb


(B.Andy) #3

[alex], vb6 ≠ vb.net.

W vb.net są struktury (Structures). Poza tym zapoznaj się z klasami:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 21(v=vs.71.aspx


([alex]) #4

B.Andy, chcesz powiedzieć że user-defined-types czymś się różnią pomiędzy VB6 a VB.NET ?


(B.Andy) #5

Za chwilę by Ci Adan napisał, że mu

Public Type EmployeeRecord

   strEmpName As String

   dtmHireDate As Date

   sngHourlyRate As Single

End Type

nie działa