VIsual Basic: WSpółrzędne myszy


(adan2013) #1

Potrzebuje instrukcje która odczytuje współrzędne myszy względem ekranu lub formy.


([alex]) #2

http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 85%29.aspx


(adan2013) #3

Ale to jest dla języka C++, a nie dla języka Visual Basic.


([alex]) #4

To jest WinAPI czyli dla każdego języka, wystarczy zaimportować funkcje.

http://stackoverflow.com/questions/2229 ... -in-vb-net