VIsual Basic: WSpółrzędne myszy

Potrzebuje instrukcje która odczytuje współrzędne myszy względem ekranu lub formy.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library … 85%29.aspx

Ale to jest dla języka C++, a nie dla języka Visual Basic.

To jest WinAPI czyli dla każdego języka, wystarczy zaimportować funkcje.

http://stackoverflow.com/questions/2229 … -in-vb-net