Visual Basic: Wykrycie kliknięcia myszy


(adan2013) #1

Potrzebuje przechwycić kliknięcia myszy poza formą z współrzędnymi miejsca i stanem przycisków (kliknięty-niekliknięty).