Visual Basic: Zapisz/odczyt plików w trybie rekordowym


(adan2013) #1

Jak brzmią instrukcję do:

-wpisywania rekordu

-odczytu rekordu

-odczytu ilości rekordów

-usuwania spacji


(madoch) #2

zapis linii do pliku tekstowego- PrintLine

odczyt - LineInput

odczyt ilości rekordów - musisz sobie policzyć linie w pliku,

usuwanie spacji - polecenie Replace, Trim - zależy co chcesz zrobić, osiągnąć.


(adan2013) #3

Chcę usunąć spacje z końca stringu żeby wyciągnąć tylko tekst...


(floyd) #4

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/h9wz3dez%28v=vs.71%29.aspx