Visual Basic: Zarządzanie procesami w tle


(adan2013) #1

1.Jak zatrzymać działanie procesu w komputerze?

2.Czy jest wykonywana jakaś procedura podczas zatrzymywania procesu programu? (jak tak to jaka?)

3.Jak sprawdzić czy dany proces programu działa?

4.Jak: wyłączyć komputer, uruchomić ponownie i uśpić?


(Pablo_Wawa) #2

Czy pisząc zatrzymanie procesu masz na myśli jego zabicie? Jeśli tak, to:

http://www.coderscity.pl/ftopic27602.html

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2303071.html