Visual C++ 2008: Error spawning 'rc.exe'


(Xeon Bloomfield) #1

"rc.exe" to kompilator plików zasobów.

W przypadku tego błędu należy ponownie zainstalować środowisko zaznaczając w opcjach instalatora wgranie elementu "Visual C++ Tools", w którym znajduje się brakująca aplikacja.