[visual c#] błąd algorytmu sortowanie przez kopcowanie


(Czajo) #1

Witam! Na zajęciach napisaliśmy taki oto algorytm:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;


namespace WindowsFormsApplication1

{

  public partial class Form1 : Form

  {

    public Form1()

    {

      InitializeComponent();

    }


    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

    {


    }    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

    {      

      int[] v_tablica = new int[] { 2, 1, 7, 4, 1, 3 };

      int[] v_tab_wynik = new int[] { };

      Wezel W = new Wezel(v_tablica[0]);      for (int i = 1; i < v_tablica.Length -1; i++)

         W.f_dodajElement(v_tablica[i]);      for (int x = v_tablica.Length - 1; x > 0; --x)

      {

        v_tablica[x] = W.a_wartosc;

        W.a_wartosc = W.f_usun();

        W.f_porzadkuj();

      }


      v_tablica[0] = W.a_wartosc;    }  }


  public class Wezel

  {

    public Wezel a_rodzic;

    public Wezel a_lewy;

    public Wezel a_prawy;

    public int a_wartosc;

    public int a_liczbaEkementow = 0;


    public Wezel(int p_wartosc)

    {

      a_wartosc = p_wartosc;

      a_liczbaEkementow = 1;

    }


    public void f_dodajElement(Wezel p_nowy)

    {

      Wezel v_obecnie = this;

      string v_sciezka = Convert.ToString(++a_liczbaEkementow, 2);


      for (int i = 1; i < v_sciezka.Length - 1; i++)

      {

        if (v_sciezka[i].ToString() == "0")

          v_obecnie = v_obecnie.a_lewy;

        else

          v_obecnie = v_obecnie.a_prawy;

      }


      if (v_sciezka[v_sciezka.Length - 1].ToString() == "0")

        v_obecnie.a_lewy = p_nowy;

      else

        v_obecnie.a_prawy = p_nowy;


      p_nowy.a_rodzic = v_obecnie;

      v_obecnie = p_nowy;

      int tmp;

      while (v_obecnie.a_rodzic != null && v_obecnie.a_rodzic.a_wartosc < v_obecnie.a_wartosc)

      {

        tmp = v_obecnie.a_rodzic.a_wartosc;

        v_obecnie.a_rodzic.a_wartosc = v_obecnie.a_wartosc;

        v_obecnie.a_wartosc = tmp;

      }

    }    public void f_dodajElement(int p_wartosc)

    {

      Wezel v_nowy = new Wezel(p_wartosc);

      f_dodajElement(v_nowy);

    }


    public int f_usun()

    {

      Wezel v_obecnie = this;

      string v_sciezka = Convert.ToString(++a_liczbaEkementow, 2);

      int r_wartosc;

      Wezel v_dziecko;


      for (int i = 1; i < v_sciezka.Length - 1; i++)

      {

        if (v_sciezka[i].ToString() == "0")

          v_obecnie = v_obecnie.a_lewy;

        else

          v_obecnie = v_obecnie.a_prawy;

      }


      if (v_sciezka[v_sciezka.Length - 1].ToString() == "0")

      {

        v_dziecko = v_obecnie.a_lewy;

        v_obecnie.a_lewy = null;

      }

      else

      {

        v_dziecko = v_obecnie.a_prawy;

        v_obecnie.a_prawy = null;

      }


      r_wartosc = v_dziecko.a_wartosc;

      v_dziecko.a_rodzic = null;


      --a_liczbaEkementow;

      return r_wartosc;

    }


    public void f_porzadkuj()

    {

      Wezel a_rodzic = this;

      Wezel v_dziecko;


      int v_tmp;

      while (true)

      {

        if (a_rodzic.a_prawy != null)

        {

          if (a_rodzic.a_lewy.a_wartosc > a_rodzic.a_prawy.a_wartosc)

            v_dziecko = a_rodzic.a_lewy;

          else

            v_dziecko = a_rodzic.a_prawy;


        }

        else if (a_rodzic.a_lewy != null)

          v_dziecko = a_rodzic.a_lewy;

        else

          break;


        if (a_rodzic.a_wartosc < v_dziecko.a_wartosc)

        {

          v_tmp = a_rodzic.a_wartosc;

          a_rodzic.a_wartosc = v_dziecko.a_wartosc;

          v_dziecko.a_wartosc = v_tmp;

          a_rodzic = v_dziecko;

        }

        else

          break;

      }

    }  }

}

jednak po implementacji, w zaznaczonym miejscu:

public int f_usun()

    {

      Wezel v_obecnie = this;

      string v_sciezka = Convert.ToString(++a_liczbaEkementow, 2);

      int r_wartosc;

      Wezel v_dziecko;


      for (int i = 1; i < v_sciezka.Length - 1; i++)

      {

        if (v_sciezka[i].ToString() == "0")

          v_obecnie = v_obecnie.a_lewy;

        else

          v_obecnie = v_obecnie.a_prawy;

      }


      if (v_sciezka[v_sciezka.Length - 1].ToString() == "0")

      {

        v_dziecko = v_obecnie.a_lewy;

        v_obecnie.a_lewy = null;

      }

      else

      {

        v_dziecko = v_obecnie.a_prawy;

        v_obecnie.a_prawy = null;

      }


      r_wartosc = v_dziecko.a_wartosc; // <-- tu mi się program wykrzacza...

      v_dziecko.a_rodzic = null;


      --a_liczbaEkementow;

      return r_wartosc;

    }

wywala błąd: przechwytywanienv.th.png

Jak to można naprawić?


(Grzelix) #2

zadeklarowałeś obiekt:

Wezel v_dziecko;

ale nigdzie go nie zainicjowałeś np tak:

Wezel v_dziecko = new Wezel(v_tablica[0]);

czyli obiekt v_dziecko nie jest zostało utworzony więc nie możesz się do niego odwołać.


(Blapiter) #3

Kiedyś pisałem swojąwersje tego algorytmu a że implementacja jest dużo prostrza pozwole sobie przytoczyć :

public static void sortoj_kopiec(ref int[] Array, int rozmiar)

    {

      int rodzic, temp;


      for (rodzic = rozmiar / 2; rodzic >= 0; --rodzic)

      {

        zrob_kopiec(ref Array, rodzic, rozmiar);

      }


      for (rodzic = rozmiar - 1; rodzic >= 0; --rodzic)

      {

        temp = Array[0];

        Array[0] = Array[rodzic];

        Array[rodzic] = temp;

        zrob_kopiec(ref Array, 0, rodzic);

      }

    }


    public static void zrob_kopiec(ref int[] Array, int rodzic, int rozmiar)

    {

      int dziecko, temp;

      while (rodzic < rozmiar / 2)

      {

        dziecko = (rodzic + 1) * 2 - 1;


        if (dziecko + 1 < rozmiar && Array[dziecko + 1] > Array[dziecko])

        {

          dziecko = dziecko + 1;

        }


        if (Array[rodzic] < Array[dziecko])

        {

          temp = Array[rodzic];

          Array[rodzic] = Array[dziecko];

          Array[dziecko] = temp;

        }

        else break;


        rodzic = dziecko;

      }

    }

Oraz Odpalenie

sortoj_kopiec(ref tablica, tablica.Length);