[Visual C++]Events


(Masterslynx) #1

Taki jeden problemik, bo pisze wszystko ręcznie w osobnej klasie.

Mam jakąś tam fuknkcje (np. func) i przycisk do zdarzenia (np. button), całość jest w klasie (np. data), a sam przycisk jest polozony na formie (np. Form). I teraz jak to złożyć by cały event znajdował się wewnątrz funkcji.

Jakoś to można było szybko w 2-3 linijkach przez gcnew złożyć, ale już nie pamiętam jak i kompilator zasypuje mnie błędami :confused:

Zależy mi na tym by wszystko co potrzebne znajdowało się w tej funkcji (bo w innej mam nap. inicjalizacje wszystkich komponentów, zmiennych, itp)