Visual C++ jak zadeklarować zmienną tekstową?

Witam,

jak w programie Microsoft Visual C++ 2010 Express zadeklarować

okienko, aby móc w nim przechowywać takie dane tekstowe jak np. “Adam Mickiewicz”?

Deklaracja " std::string " nie działa.

Z góry dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam

#include  () {        std::string author = "Adam Mickiewicz";        return 0;[/code]

a dodałeś to ?:

using namespace std;

Nie działa tzn? Jakiś błąd pokazuje?

Może chodzi o:

std::string author = L"Adam Mickiewicz";

lub w konfiguracji projektu (Properties) General -> Character Set zmień na inny (tylko nie pamiętam dokładnie na który trzeba było zmienić :stuck_out_tongue: )

1> gcg1.cpp

1>c:\users\shaken\documents\visual studio 2010\projects\gcg1\gcg1\Form1.h(192): error C2039: 'String' : is not a member of 'System::Windows::Forms::TextBox'

1> c:\program files (x86)\reference assemblies\microsoft\framework\.netframework\v4.0\system.windows.forms.dll : see declaration of 'System::Windows::Forms::TextBox'

1>c:\users\shaken\documents\visual studio 2010\projects\gcg1\gcg1\Form1.h(193): error C2039: 'String' : is not a member of 'System::Windows::Forms::TextBox'

1> c:\program files (x86)\reference assemblies\microsoft\framework\.netframework\v4.0\system.windows.forms.dll : see declaration of 'System::Windows::Forms::TextBox'

========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========

Taki mam błąd przy kompilacji.

Daj 192, i 193 linijkę form1.h

folder = Convert::ToInt32(textBox2->String); 

				 opis = Convert::ToInt32(textBox3->String);
folder = System::Int32::Parse(this->textBox2->Text); = System::Int32::Parse(this-textBox3-Text);[/code]