[Visual C++] Problem z programem do zamykania systemu


(Mateusz95 11 22) #1

Witam!

Niedawno zacząłem uczyć się Visual C++. Jednak jak na razie znam marne podstawy. Jest to mój drugi program w Visual C++ więc prosiłbym o pomoc. A mianowicie, chodzi mi o to aby program zamykał system po określonym czasie ( ale czas ma być stały - bez możliwości ingerencja na niego tak jak np. przy shutdown) i dobrze by było gdyby wyświetlał jakiś komunikat. Jak na razie wymyśliłem coś takiego:

#pragma oncenamespace siedem {


	using namespace System;

	using namespace System::ComponentModel;

	using namespace System::Collections;

	using namespace System::Windows::Forms;

	using namespace System::Data;

	using namespace System::Drawing;


	/// 

	/// Summary for Form1

	/// 

	public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form

	{

	public:

		Form1(void)

		{

			InitializeComponent();

			//

			//TODO: Add the constructor code here

			//

		}


	protected:

		/// 

		/// Clean up any resources being used.

		/// 

		~Form1()

		{

			if (components)

			{

				delete components;

			}

		}

	private: System::Windows::Forms::CheckBox^ checkBox1;

	protected: 

	private: System::Windows::Forms::CheckBox^ checkBox2;

	private: System::Windows::Forms::CheckBox^ checkBox3;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button1;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button2;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button3;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button4;

	private: System::Windows::Forms::Button^ button5;	private:

		/// 

		/// Required designer variable.

		/// 

		System::ComponentModel::Container ^components;


#pragma region Windows Form Designer generated code

		/// 

		/// Required method for Designer support - do not modify

		/// the contents of this method with the code editor.

		/// 

		void InitializeComponent(void)

		{

			this->checkBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::CheckBox());

			this->checkBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::CheckBox());

			this->checkBox3 = (gcnew System::Windows::Forms::CheckBox());

			this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button2 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button3 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button4 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->button5 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());

			this->SuspendLayout();

			// 

			// checkBox1

			// 

			this->checkBox1->AutoSize = true;

			this->checkBox1->Location = System::Drawing::Point(26, 16);

			this->checkBox1->Name = L"checkBox1";

			this->checkBox1->Size = System::Drawing::Size(63, 17);

			this->checkBox1->TabIndex = 0;

			this->checkBox1->Text = L"Wybór1";

			this->checkBox1->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->checkBox1->CheckedChanged += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::checkBox1_CheckedChanged);

			// 

			// checkBox2

			// 

			this->checkBox2->AutoSize = true;

			this->checkBox2->Location = System::Drawing::Point(26, 52);

			this->checkBox2->Name = L"checkBox2";

			this->checkBox2->Size = System::Drawing::Size(63, 17);

			this->checkBox2->TabIndex = 1;

			this->checkBox2->Text = L"Wybór2";

			this->checkBox2->UseVisualStyleBackColor = true;

			// 

			// checkBox3

			// 

			this->checkBox3->AutoSize = true;

			this->checkBox3->Location = System::Drawing::Point(26, 90);

			this->checkBox3->Name = L"checkBox3";

			this->checkBox3->Size = System::Drawing::Size(63, 17);

			this->checkBox3->TabIndex = 2;

			this->checkBox3->Text = L"Wybór3";

			this->checkBox3->UseVisualStyleBackColor = true;

			// 

			// button1

			// 

			this->button1->Location = System::Drawing::Point(26, 131);

			this->button1->Name = L"button1";

			this->button1->Size = System::Drawing::Size(75, 23);

			this->button1->TabIndex = 3;

			this->button1->Text = L"Wybierz";

			this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click);

			// 

			// button2

			// 

			this->button2->Location = System::Drawing::Point(161, 131);

			this->button2->Name = L"button2";

			this->button2->Size = System::Drawing::Size(75, 21);

			this->button2->TabIndex = 4;

			this->button2->Text = L"Zakończ";

			this->button2->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->button2->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button2_Click);

			// 

			// button3

			// 

			this->button3->Location = System::Drawing::Point(161, 52);

			this->button3->Name = L"button3";

			this->button3->Size = System::Drawing::Size(75, 23);

			this->button3->TabIndex = 5;

			this->button3->Text = L"nic";

			this->button3->UseVisualStyleBackColor = true;

			// 

			// button4

			// 

			this->button4->Location = System::Drawing::Point(161, 16);

			this->button4->Name = L"button4";

			this->button4->Size = System::Drawing::Size(75, 23);

			this->button4->TabIndex = 6;

			this->button4->Text = L"pokaż";

			this->button4->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->button4->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button4_Click);

			// 

			// button5

			// 

			this->button5->Location = System::Drawing::Point(161, 81);

			this->button5->Name = L"button5";

			this->button5->Size = System::Drawing::Size(75, 35);

			this->button5->TabIndex = 7;

			this->button5->Text = L"Wyłącz komputer";

			this->button5->UseVisualStyleBackColor = true;

			this->button5->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button5_Click);

			// 

			// Form1

			// 

			this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);

			this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;

			this->ClientSize = System::Drawing::Size(262, 168);

			this->Controls->Add(this->button5);

			this->Controls->Add(this->button4);

			this->Controls->Add(this->button3);

			this->Controls->Add(this->button2);

			this->Controls->Add(this->button1);

			this->Controls->Add(this->checkBox3);

			this->Controls->Add(this->checkBox2);

			this->Controls->Add(this->checkBox1);

			this->FormBorderStyle = System::Windows::Forms::FormBorderStyle::Fixed3D;

			this->Name = L"Form1";

			this->StartPosition = System::Windows::Forms::FormStartPosition::CenterScreen;

			this->Text = L"if";

			this->ResumeLayout(false);

			this->PerformLayout();


		}

#pragma endregion

	private: System::Void checkBox1_CheckedChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {

			 }

	private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 


			 {

				 if(checkBox1->Checked==true)

				 {

				 MessageBox::Show("1 - Zaznaczone");

				 }

				 else

				 {

					 MessageBox::Show("Opcja 1 - Odznaczone");

				 };


				 if(checkBox2->Checked==true)

				 {

					 MessageBox::Show("2 - Zaznaczone");

				 }

				 else

				 {

					 MessageBox::Show("2 - Odznaczona");

				 };


				 if(checkBox3->Checked==true)

				 {

					 MessageBox::Show("3 -Zaznacozne");

				 }

				 else

				 {


					 MessageBox::Show("3 - Odznaczone");

				 };
			 }

private: System::Void button2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

		 {

			 Close();

		 }

private: System::Void progressBar1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

		 {


		 }

private: System::Void button4_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)


		 {


			MessageBox::Show("Nic", "Nic");


		 }

private: System::Void button5_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

		 {


			 system("shutdown -s -t 300");


		 }

};

}

Z tym, że pojawia się błąd "error C3861: 'system': identifier not found". Wydaje mi się że brakuje jakiejś biblioteki. Jednak jestem bardzo początkujący, więc zwracam się z prośba do was. W zwykłym C++ w console application to działało poprawnie jednak tutaj nie chce działać. Słyszałem też o bardziej uniwersalnej opcji "ExitWindowsEx();" jednak z nią też miałem problemy. Byłbym niezmiernie wdzięczny gdybyście pomogli mi w obu przypadkach.

Pozdrawiam,

mati199537


(Fiołek) #2

Na początku pliku(po pragmie) dodaj #include . Ogólnie radziłbym zaprzestać nauki Visual C++ i przerzucić się na C#. C++/CLI jest już prawie niewspierany, do tego jest jeszcze bardziej zagmatwany niż C++.


(Mateusz95 11 22) #3

ok, ale chciałbym poznać podstawy też i C/C++, a potem wezmę się za C#. A jeśli chodzi o ExitWindowsEx(); - to w jaki sposób jej użyć tutaj zamiast "system(shutdwon -s -t xxx");"?


(Fiołek) #4
#include

na początku. W miejscu system:

ExitWindowsEx(EWX_POWEROFF, 0);

.

Btw. MSDN(ExitWindowsEx) naprawdę nie gryzie i wszystko ładnie opisuje :wink:

C++/CLI nie opłaca się uczyć. W ogóle. Lepiej uczyć się czystego C/C++ albo zamiast C++/CLI uczyć się C#(ew. VB.NET, jak kto woli).


(Mateusz95 11 22) #5

W miejscu system czyli tak:

system("ExitWindowsEx(EWX_POWEROFF, 0)");

tak?


(Fiołek) #6

Nie, nie tak. Odsyłam do pierwszego lepszego kursu C++(a dokładniej: do rozdziału o funkcjach i rozdziału o ciągach znaków), bo to są podstawy podstaw podstawowych - jak wywołać funkcję.


(somekind) #7

mati199537 , zacznij naukę programowania od małych programów konsolowych. Naucz się instrukcji warunkowych, pętli, tablic, operacji na plikach. A potem zastanów się nad językiem i bibliotekami do tworzenia aplikacji okienkowych.

Ja rozumiem, że fajnie sobie wyklikać ładny graficzny interfejs, bo jest to szybkie i efektowne, ale jak sam widzisz, nie potrafisz zrobić najbanalniejszej rzeczy, którą trzeba napisać samemu, bez pomocy drag&drop.