[Visual C#] Rejestr windows i kontrolka CheckBox

Witam

Windows 10 64bit
Visual Studio Community 2015. Visaul C#

1.Jak zrobić aby kontrolka CheckBox była zaznaczona przy uruchomieniu aplikacji gdy dany klucz, wartość istnieje w rejestrze i odznaczona gdy nie wykryje?

2.Jak zaznaczę CheckBox ma wprowadzić dany klucz, wartość, a jak odznaczę kasuje?

 using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  using Microsoft.Win32;

  namespace rejestr2
  {
    public partial class Form1 : Form
    {
      public Form1()
      {
        InitializeComponent();
      }
      Microsoft.Win32.RegistryKey key;
      private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
      {
        key = Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey("przyklad", true); 
        key.SetValue("cos", "Yes");
        key.Close();

      }
    }
  }

Po InitializeComponent(); dodaj:

if ((string)Registry.GetValue(@"HKEY_CURRENT_USER\Software\program\", "klucz", null) !=null)
{
  checkbox.Checked = true;
}

To co ci podałem zwróci ci wartość klucza, jeśli klucza nie ma, to zwróci null (lub dowolną inną wartość z parametru.)