Visual Studio 2003 - kolowanie składni


(Pixxel Man) #1

Czy w VS2003 jest jakiś plik który odpowiada za schemat kolowania składni? Chciałbym go zapisać i po ponownej instalacji VS dać go do katalogu ze środowiskiem.

Jesli taki plik istnieje i można później ten schemat przywrócić, to czy można plik z VS2003 użyć w VS2005?


(Ryan) #2

Nie widziałem do tej pory możliwości migracji między 2003 a 2005, więc z przykrością stwierdzam, że to niemożliwe.

Generalnie ustawienia VS2003 są

  • w rejestrze:

KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\7.1\External Tools

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\7.1\FontAndColors

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\7.1\Text Editor

  • w plikach w katalogu C:\Documents and Settings(USER)\Application Data\Microsoft\VisualStudio\7.1\

Skróty klawiszowe: *.vsk

Toolbox: toolbox.tbd

Układ okien: devenv.xml

Object Browser: ObjBrow.dat

Inne: ExtGlobals.dat file.

VS2005 ma własny mechanizm: Tools | Import and Export Settings. Pojawia się kreator który pozwala na eksport ustawień.


(Pixxel Man) #3

Dzięki :slight_smile: