Visual studio 2008 Visual C++


(Bartekbury) #1

Witam.

Tworze właśnie Windows Form Application w języku Visual C++.

To jest coś na wzór Painta czyli rysuje na tym jakiś rysunek.

System::Windows::Forms::PictureBox^ imgobrazek;

System::Drawing::Graphics^ g;

...

imgobrazek->Image = gcnew Bitmap(400, 400);

g = Graphics::FromImage(imgobrazek->Image);

Mam taki problem, że chciałbym odczytywać i zmieniać kolory poszczególnych pixeli na tym obrazku. Móglby mi ktoś powiedzieć czy to jest możliwe??

Pozdrawiam


(Fiołek) #2

Klasa System.Drawing.Bitmap ma metody GetPixel i SetPixel. Można do nich się dostać też przez LockBits/UnlockBits, które jest szybsze ale wymaga więcej umiejętności(więcej w Google trzeba szukać).