Visual Studio 2012 Express - WPF - XAML edytor BUG


(Djluki) #1

Zainstalowałem sobie Visual Studio 2012 Express for Windows Desktop.

Instalacja zakończyła się poprawnie, ale mam jeden utrudniający normalne programowanie błąd.

Otóż:

 1. Tworzę nowy projekt: WPF Application

 2. Projekt się tworzy elegancko i ładuje się podgląd MainWindow.xaml

 3. I zamiast designera mam taki błąd:

  System.Runtime.Remoting.RemotingException

  [] Designer process terminated unexpectedly!

  at Microsoft.Expression.DesignHost.Isolation.Primitives.ProcessDomainFactory.ProcessIsolationDomain.Microsoft.Expression.DesignHost.Isolation.IIsolationDomain.CreateInstance(String assemblyName, String assemblyCodeBase, String typeName)

  at Microsoft.Expression.DesignHost.Isolation.Primitives.IsolationBoundary.Initialize()

  at Microsoft.Expression.DesignHost.Isolation.Primitives.IsolationBoundary.CreateInstance[T](Type type)

  at Microsoft.Expression.DesignHost.Isolation.IsolatedExportProvider.Initialize()

  at Microsoft.VisualStudio.ExpressionHost.Services.VSIsolationService.CreateExportProvider(IIsolationTarget isolationTarget, ICatalogFactory catalogFactory, IExportFilter filter)

  at Microsoft.Expression.DesignHost.Isolation.IsolationService.CreateLease(IIsolationTarget isolationTarget)

  at Microsoft.Expression.DesignHost.IsolatedDesignerService.CreateLease(IIsolationTarget isolationTarget, CancellationToken cancelToken, DesignerServiceEntry& entry)

  at Microsoft.Expression.DesignHost.IsolatedDesignerService.IsolatedDesignerView.CreateDesignerViewInfo(CancellationToken cancelToken)

  at Microsoft.Expression.DesignHost.Isolation.IsolatedTaskScheduler.InvokeWithCulture[T](CultureInfo culture, Func`2 func, CancellationToken cancelToken)

  at Microsoft.Expression.DesignHost.Isolation.IsolatedTaskScheduler.<>c DisplayClassa`1.b 6()

  at System.Threading.Tasks.Task`1.InnerInvoke()

  at System.Threading.Tasks.Task.Execute()

Reinstalacja VisualStudio nie pomogła. Zainstalowane mam wszystkie poprawki itp. Pozostałe typy projektów działają poprawnie - ale nie mają przecież XAMLa więc pewnie to w tym jest problem. Próbowałem już rozwiązania znalezionego w internecie: http://blendinsider.com/xaml/known-issu ... 012-03-07/ Jednak wykonywanie opisanych tutaj poleceń kończy mi się błędem:

*S-1-15-2-1: Nie zostało wykonane mapowanie między nazwami kont a identyfikatorami zabezpieczeń. Liczba plików przetworzonych pomyślnie: 0; liczba plików, których przetwarzanie nie powiodło się: 1.

Miał ktoś podobną sytuację? Mógłby coś pomóc?

Mam Windows 7 HP x64


(eranet) #2

a parser xaml jaki masz? Sprawdź w Preferences > XAML > Parser i podaj co masz wybrane


(Djluki) #3

Nie mam dostępnej opcji o której piszesz. Być może mówisz o wersji pełnej VS a ja mam Expressa.