Visual studio instalacja


(marcinkk) #1

Witam, co zrobić żeby zmienić domyślną ścieżkę instalacji pakietu visual studio 2017. Podczas instalacji można zmienić ścieżkę ale i tak spora część komponentów instaluje się w domyślnej lokalizacji na dysku c, chcę aby wszystkie komponenty visuala instalowały mi się na dysku d.


(Astor44) #2

Nie da się! O tym decyduje instalator i system. Tak jest zawsze w przypadku instalacji każdego programu na inną partycję, niż systemowa.


(marcinkk) #3

Jednak się da!

  1. Create the directory structure on the new disk

mkdir "E:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs"
mkdir "E:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared"
mkdir "E:\Program Files (x86)\Windows Kits"
mkdir "E:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio"mkdir “E:\ProgramData\Package Cache”

  1. Move the directories from C: to the new disk

  2. Create the symbolic links

mklink /d “C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs” "E:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs"
mklink /d “C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared” "E:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared"
mklink /d “C:\Program Files (x86)\Windows Kits” "E:\Program Files (x86)\Windows Kits"
mklink /d “C:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio” "E:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio"
mklink /d “C:\ProgramData\Package Cache” “E:\ProgramData\Package Cache”

https://developercommunity.visualstudio.com/content/problem/49055/vs2015-vs2017-ignore-path-selection-during-install.html