Visual stuido .Net 2003 wielki problem


(Eryk2812) #1

Problem .Podczas instalacji Visaul Studio .Net 2003 Nie moge zainstalować składnika Microsoft Visual J# Redistibutable packege 1.1

wklejam loga : (Czy ktoś sie orientuje co blokuje instalacje tego pakietu )

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: 

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: ========== Logging started ==========

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: =====================================

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({481CEF9F-033A-11D3-ACE2-00C04F8EEBA1})

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty(B51015E7-26A5-4c8f-B871-26ABA9BEFB65)

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: entering ISetupManager::RunIntro()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: LoadSetupDatabase()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: IsRunningUnattended

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() : LoadSuiteRequirements

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() : CheckSuiteBlocks

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: IsRunningUnattended

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() : LoadHelpManager

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadHelpManager()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() : LoadCommandLineMgr

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: ISetupManager::LoadCommandLineMgr() completed

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() : LoadSetupLog

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: ISetupManager::LoadSetupLog() completed

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() : LoadManagers

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadDependencyMgr()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadCDInfoMgr()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: GetCustomProperties()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: get_CustomProperties()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadTemplMgr()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:39] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadDiskInfoMgr()

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadUIManager()

[11/04/06,17:50:40] vs70uimgr: Entering InitializeModule() method.

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadAccountManager()

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadValidationManager()

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadDependencyManagerUI()

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadServerGroupManager()

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() : LoadChangeFolder

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadChangeFolder()

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:40] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() : LoadDatabaseValues

[11/04/06,17:50:40] Windows 2000 Service Pack 3: Return type:

[11/04/06,17:50:40] Windows 2000 Service Pack 3: Win2kSp1ReturnCheck

[11/04/06,17:50:40] Microsoft FrontPage 2000 Web Extensions Client: Return type:

[11/04/06,17:50:40] Microsoft FrontPage 2000 Web Extensions Client: Win32ReturnCheck

[11/04/06,17:50:40] Setup Runtime Files: Return type:

[11/04/06,17:50:40] Setup Runtime Files: Win32ReturnCheck

[11/04/06,17:50:40] Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1: Return type:

[11/04/06,17:50:40] Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1: IeReturnCheck

[11/04/06,17:50:40] Microsoft Data Access Components 2.7 Service Pack 1: Return type:

[11/04/06,17:50:41] Microsoft Data Access Components 2.7 Service Pack 1: MdacReturnCheck

[11/04/06,17:50:41] Microsoft .NET Framework 1.1: Return type:

[11/04/06,17:50:41] Microsoft .NET Framework 1.1: NetRtReturnCheck

[11/04/06,17:50:41] Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1: Return type:

[11/04/06,17:50:41] Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1: NetRtReturnCheck

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() : CheckForRemove

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadActionOverrides()

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: exiting ISetupManager::LoadActionOverrides() with no overrides found

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() : LoadScenarioFactory

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: inside ISetupManager::LoadScenarioFactory()

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: in InternalRegisterSetupService()

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({9AB7F66B-DBC6-4D44-8C09-E16F0EB162E7})

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({D7E2D1C8-4D48-422B-A7DB-481854F64A99})

[11/04/06,17:50:41] VS Scenario: CVSScenario::InitializeModule() ... baseline MM reg key not set.

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({9AB7F66B-DBC6-4D44-8C09-E16F0EB162E7})

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() : LoadSetupLocationInformation

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() : SelectAllComponents

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() : InitializeUIManager

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: inside ISetupManager::InitializeUIManager()

[11/04/06,17:50:41] vs70uimgr: Entering Start() method.

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({340F7930-0E41-11D3-ACE2-00C04F8EEBA1})

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({AA62DF98-3F2C-11D3-887B-00C04F8ECDD6})

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({BCC78D7A-89AE-11D2-AF03-00C04F797FB8})

[11/04/06,17:50:41] vs70uimgr: Entering GetAdminMode.

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({27B34574-6B5B-409F-9F93-D1E927B39E9C})

[11/04/06,17:50:41] vs70uimgr: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CUIMgr::GetGlobalProperty()

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty

[11/04/06,17:50:41] vs70uimgr: CUIMgr::GetAdminMode m_AdminMode = AM_NOMODE

[11/04/06,17:50:41] vs70uimgr: Entering LoagPages() method.

[11/04/06,17:50:41] vs70uimgr: Entering AddPageToList() method. Loading: vs70baseui.dll : {7c4b5f58-be8d-4aa4-9484-f541a8171a66}

[11/04/06,17:50:41] vs70uimgr: Returning from CUIMgr::AddPageToList()

[11/04/06,17:50:41] vs70uimgr: Entering AddPageToList() method. Loading: vs70baseui.dll : {b31f27c9-91a2-4c8c-bf5c-3831f12370d0}

[11/04/06,17:50:41] vs70uimgr: Returning from CUIMgr::AddPageToList()

[11/04/06,17:50:41] vs70uimgr: Entering AddPageToList() method. Loading: vs70baseui.dll : {3abd88e2-d1f2-44cf-a6a0-3da1e5c388fc}

[11/04/06,17:50:41] vs70uimgr: Returning from CUIMgr::AddPageToList()

[11/04/06,17:50:41] vs70uimgr: Entering AddPageToList() method. Loading: vs70baseui.dll : {f109876a-117b-4796-9c3c-431040a8de53}

[11/04/06,17:50:41] vs70uimgr: Returning from CUIMgr::AddPageToList()

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty

[11/04/06,17:50:41] Setup.exe: IsRunningUnattended

[11/04/06,17:50:42] vs70uimgr: Entering DisplayStartup() method. - not custom implemented

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: ISetupManager::ResetBaselineActions() : SMP_SUITEBASELINE

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: ISetupManager::GetBaslineComponents()

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: ISetupManager::ResetBaselineActions() : SMP_SUITEBASELINE

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: ISetupManager::GetBaslineComponents()

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: ISetupManager::ResetBaselineActions() : SMP_SCENARIOBASELINE

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetCustomProperties()

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: get_CustomProperties()

[11/04/06,17:50:42] VS Scenario: IVSSetupScenarioImpl::GetBaslineComponents()

[11/04/06,17:50:42] vs70uimgr: Entering SelectScenario() method. - not custom implemented

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetCustomProperties()

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: get_CustomProperties()

[11/04/06,17:50:41] vs70uimgr: Entering ThreadUI() method.

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() : CheckBaselines

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() : StartUIManager

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: StartUIManager()

[11/04/06,17:50:42] vs70uimgr: Entering RunScenario() method.

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({67B9D8C0-14B7-4F7C-B769-A05F51E4417A})

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({AA62DF98-3F2C-11D3-887B-00C04F8ECDD6})

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({340F7930-0E41-11D3-ACE2-00C04F8EEBA1})

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({0824BE13-FAD6-49EE-BA6B-5CC9C874615B})

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({9AB7F66B-DBC6-4D44-8C09-E16F0EB162E7})

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({AA62DF98-3F2C-11D3-887B-00C04F8ECDD6})

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetComponents()

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: get_Components()

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({4150E799-BB5B-4A16-94FC-92E241FEAE90})

[11/04/06,17:50:42] VS70BaseUI: Created The Start Page

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({BFB96358-FF72-4E05-B292-438E08A4E391})

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({BFB96358-FF72-4E05-B292-438E08A4E391})

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({04A6827C-55A7-48E1-AAFF-3B0B172CD871})

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetComponents()

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: get_Components()

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({BCC78D7A-89AE-11D2-AF03-00C04F797FB8})

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({BFB96358-FF72-4E05-B292-438E08A4E391})

[11/04/06,17:50:42] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty(DF8FF64A-1967-4871-9E32-CA2F819BAB81)

[11/04/06,17:50:46] vs70uimgr: Entering Next() method.

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: AddGlobalCustomProperty

[11/04/06,17:50:48] vs70uimgr: Entering Next() method.

[11/04/06,17:50:48] vs70uimgr: Main thread not released as expected.

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: ISetupManager::RunIntro() complete

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: ValidateAndCorrectTheInstallOrder()

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: Attempted Order

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: Setup Runtime Files [{D81A7DE0-C77E-419B-B83D-D53AB984CC1A}]

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1 [{EF6E3420-A9F7-4438-B9C3-7C43D55182DA}]

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: ValidateAndCorrectTheInstallOrder()

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: Attempted Order

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: Setup Runtime Files [{D81A7DE0-C77E-419B-B83D-D53AB984CC1A}]

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1 [{EF6E3420-A9F7-4438-B9C3-7C43D55182DA}]

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: ValidateAndCorrectTheInstallOrder()

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: Attempted Order

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: Setup Runtime Files [{D81A7DE0-C77E-419B-B83D-D53AB984CC1A}]

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1 [{EF6E3420-A9F7-4438-B9C3-7C43D55182DA}]

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: ISetupManager::RunLoadSetup() complete

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: RunInstall()

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({39E467CB-8962-4AD8-99F9-864AFF183FD4})

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallLists() starting

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: CSetupManager::InstallSetupFiles() starting

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: CSetupManager::InstallSetupFiles() returning, running in ServicePackMode

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: IsRunningUnattended

[11/04/06,17:50:48] vs70uimgr: Entering DisplayProgressScreen() method.

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallFromList(IP_PREINSTALL) starting

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: ValidateAndCorrectTheInstallOrder()

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: Attempted Order

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: Setup Runtime Files [{D81A7DE0-C77E-419B-B83D-D53AB984CC1A}]

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1 [{EF6E3420-A9F7-4438-B9C3-7C43D55182DA}]

[11/04/06,17:50:48] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method.

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0})

[11/04/06,17:50:48] VS70BaseUI: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CProgressPage::RunningComponent()

[11/04/06,17:50:48] VS70BaseUI: {4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0}

[11/04/06,17:50:48] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method.

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0})

[11/04/06,17:50:48] VS70BaseUI: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CProgressPage::RunningComponent()

[11/04/06,17:50:48] VS70BaseUI: {4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0}

[11/04/06,17:50:48] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method.

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0})

[11/04/06,17:50:48] VS70BaseUI: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CProgressPage::RunningComponent()

[11/04/06,17:50:48] VS70BaseUI: {4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0}

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallFromList(IP_PREINSTALL) completed

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallFromList(IP_INSTALL) starting

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: ValidateAndCorrectTheInstallOrder()

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: Attempted Order

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: Setup Runtime Files [{D81A7DE0-C77E-419B-B83D-D53AB984CC1A}]

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1 [{EF6E3420-A9F7-4438-B9C3-7C43D55182DA}]

[11/04/06,17:50:48] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method.

[11/04/06,17:50:48] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0})

[11/04/06,17:50:48] VS70BaseUI: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CProgressPage::RunningComponent()

[11/04/06,17:50:49] VS70BaseUI: {4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0}

[11/04/06,17:50:49] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method.

[11/04/06,17:50:49] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0})

[11/04/06,17:50:49] VS70BaseUI: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CProgressPage::RunningComponent()

[11/04/06,17:50:49] VS70BaseUI: {4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0}

[11/04/06,17:50:49] Setup.exe: GetComponents()

[11/04/06,17:50:49] Setup.exe: get_Components()

[11/04/06,17:50:49] Setup.exe: GetCustomProperties()

[11/04/06,17:50:49] Setup.exe: get_CustomProperties()

[11/04/06,17:50:49] Setup Runtime Files: CreateProcess launched with cmd line d:\instalki\vs 2003\wcu\RunMSI.exe "d:\instalki\vs 2003\wcu\RunMSI.exe" "[apppath]bootstrap.msi" REBOOT=ReallySuppress

[11/04/06,17:50:54] Setup.exe: IsRunningUnattended

[11/04/06,17:50:54] Setup Runtime Files: d:\instalki\vs 2003\wcu\RunMSI.exe exited with return value 0

[11/04/06,17:50:54] Setup Runtime Files: Error code 0 for this component means "Baseline succeeded. No further action required."

[11/04/06,17:50:55] Setup Runtime Files: Setup Succeeded on component Setup Runtime Files

[11/04/06,17:50:55] vs70uimgr: Entering GetActiveHWND() method.

[11/04/06,17:50:55] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({2B7DE335-914B-476F-AF77-E9EF03938188})

[11/04/06,17:50:55] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({2B7DE335-914B-476F-AF77-E9EF03938188})

[11/04/06,17:50:55] Setup Runtime Files: Pending Reboot Table state : Logging start 

[11/04/06,17:50:55] Setup Runtime Files: _________________________________________

[11/04/06,17:50:55] Setup Runtime Files: There are no queued up pending reboot entries.

[11/04/06,17:50:55] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({D6B8FD61-6E36-489E-A9EF-A04CC202C14F})

[11/04/06,17:50:55] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method.

[11/04/06,17:50:55] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0})

[11/04/06,17:50:55] VS70BaseUI: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CProgressPage::RunningComponent()

[11/04/06,17:50:55] VS70BaseUI: {4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0}

[11/04/06,17:50:55] Setup.exe: GetComponents()

[11/04/06,17:50:55] Setup.exe: get_Components()

[11/04/06,17:50:55] Setup.exe: GetCustomProperties()

[11/04/06,17:50:55] Setup.exe: get_CustomProperties()

[11/04/06,17:50:55] Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1: CreateProcess launched with cmd line d:\instalki\vs 2003\wcu\jsharpredistcore\vjredist.exe "d:\instalki\vs 2003\wcu\jsharpredistcore\vjredist.exe" /q:a /c:"inst.exe /q /l"

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: IsRunningUnattended

[11/04/06,17:51:32] Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1: d:\instalki\vs 2003\wcu\jsharpredistcore\vjredist.exe exited with return value 1603

[11/04/06,17:51:32] Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1: ***ERRORLOG EVENT*** : Error code 1603 for this component means "Błąd krytyczny podczas instalacji.

"

[11/04/06,17:51:32] Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1: ***ERRORLOG EVENT*** : Setup Failed on component Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1

[11/04/06,17:51:32] vs70uimgr: Entering GetActiveHWND() method.

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({2B7DE335-914B-476F-AF77-E9EF03938188})

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({2B7DE335-914B-476F-AF77-E9EF03938188})

[11/04/06,17:51:32] Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1: Pending Reboot Table state : Logging start 

[11/04/06,17:51:32] Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1: _________________________________________

[11/04/06,17:51:32] Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1: There are no queued up pending reboot entries.

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({D6B8FD61-6E36-489E-A9EF-A04CC202C14F})

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallFromList(IP_INSTALL) completed

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: ISetupManager::RunSharedInstall starting

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: ISetupManager::RunSharedInstall completed

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallFromList(IP_POSTINSTALL) starting

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: ValidateAndCorrectTheInstallOrder()

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: Attempted Order

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: Setup Runtime Files [{D81A7DE0-C77E-419B-B83D-D53AB984CC1A}]

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1 [{EF6E3420-A9F7-4438-B9C3-7C43D55182DA}]

[11/04/06,17:51:32] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method.

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0})

[11/04/06,17:51:32] VS70BaseUI: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CProgressPage::RunningComponent()

[11/04/06,17:51:32] VS70BaseUI: {4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0}

[11/04/06,17:51:32] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method.

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0})

[11/04/06,17:51:32] VS70BaseUI: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CProgressPage::RunningComponent()

[11/04/06,17:51:32] VS70BaseUI: {4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0}

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: GetComponents()

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: get_Components()

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallFromList(IP_POSTINSTALL) completed

[11/04/06,17:51:32] Setup.exe: ISetupManager::RunInstallLists() completing

[11/04/06,17:51:32] vs70uimgr: Entering RunningComponent() method.

[11/04/06,17:51:33] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0})

[11/04/06,17:51:33] VS70BaseUI: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CProgressPage::RunningComponent()

[11/04/06,17:51:33] VS70BaseUI: {4F8791EE-486F-44B5-952B-F28F9FD58BD0}

[11/04/06,17:51:33] Setup.exe: CSetupManager::InstallSetupFiles() returning, running in ServicePackMode

[11/04/06,17:51:33] Setup.exe: IsRunningUnattended

[11/04/06,17:51:33] vs70uimgr: Entering DisplayFinal() method.

[11/04/06,17:51:33] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({710A502B-4669-405C-A985-BA21545509BA})

[11/04/06,17:51:33] vs70uimgr: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CUIMgr::GetGlobalProperty()

[11/04/06,17:51:33] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({47EAF7DE-458C-4C05-B3E1-82B9C563679B})

[11/04/06,17:51:33] vs70uimgr: ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed to find global prop in CUIMgr::GetGlobalProperty()

[11/04/06,17:51:33] vs70uimgr: Entering Next() method.

[11/04/06,17:51:33] Setup.exe: GetComponents()

[11/04/06,17:51:33] Setup.exe: get_Components()

[11/04/06,17:51:33] Setup.exe: GetGlobalCustomProperty({89D8A61F-50C2-4F93-BCF2-9DC2F9501D74})

[11/04/06,17:51:33] VS70BaseUI: Return for Setup Runtime Files indicates a successful installation. DepCheck indicates the component is installed.

[11/04/06,17:51:33] VS70BaseUI: DepCheck indicates Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1 is not installed.

[11/04/06,17:51:33] VS70BaseUI: ***ERRORLOG EVENT*** : DepCheck indicates Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1 is not installed.

[11/04/06,17:51:40] VS70BaseUI: CCompletionPage::ViewLog - Try to ShellExecuteEx on file:

[11/04/06,17:51:40] VS70BaseUI: C:\DOCUME~1\er\USTAWI~1\Temp\wcuevent71.txt

(Marcinch7) #2

według mnie to kwestia instalatora