[VisualBasic] Problem z uploadem pliku na FTP


(Podeszwaaaaaa) #1

Witam!

Nie działa mi kod do wysyłania pliku na FTP, wie ktoś może z jakiego powodu? Używam Visual Basic 2008.

Public Class Form1


  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    Dim request As System.Net.FtpWebRequest = DirectCast(System.Net.WebRequest.Create("ftp://domena.cba.pl/elo.txt"), System.Net.FtpWebRequest)

    request.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("admin@domena.cba.pl", "haslo")

    request.Method = System.Net.WebRequestMethods.Ftp.UploadFile


    Dim file() As Byte = System.IO.File.ReadAllBytes("C:\elo.txt")


    Dim strz As System.IO.Stream = request.GetRequestStream()

    strz.Write(file, 0, file.Length)

    strz.Close()

    strz.Dispose()

  End Sub


End Class

Dane do FTP raczej są poprawne ponieważ, gdy wklepuje w przeglądarce ftp://domena.cba.pl/ i w pole użytkownik wpisuje: "admin@domena.cba.pl" a w pole hasło wpisuje: "haslo" to bez problemu łączy mnie z FTP.

Pozdrawiam!


(mr-owl) #2

Witam,

Osobiście używam tego: http://www.enterprisedt.com/products/ed … rview.html

Pozdrawiam

mr-owl


(Podeszwaaaaaa) #3

Dzięki za odpowiedz :slight_smile: