VLC Media Player - jak dodać plik z napisami


(Lidiape) #1

Witam, jak wprogramie VLC MP dodac plik z napisami do filmu? Czy jest spolszczenie tego programu?


(goomish) #2

Aby VLC wyświetlał napisy plik z nimi musi być umieszczony albo w tym samym folderze co plik wideo albo w lokalizacji określonej w opcjach VLC. No i napisy muszą być w pliku o nazwie takiej samej (lub bardzo zbliżonej - VLC potrafi trochę zgadywać, które napisy do którego wideo) jak plik z filmem.


(Placio74) #3

Albo nieco inaczej...

Po uruchomieniu VLC,

menu File > Open File...,

otweramy plik wideo - Open: ... Browse...,

zaznaczamy Use a subtitles file i wybieramy plik napisów - File: ... Browse...,

ewentualnie zmieniamy ustawienia napisów (strona kodowa, wielkość czcionki, pozycja, opóźnienie, FPS napisów) - Advanced Settings...,

na koniec oczywiście OK.

VLC nie obsługuje napisów w formacie MPL2, czyli takich gdzie czas/klatki podane są w nawiasach kwadratowych.

Nie ma.